Actie Kerkbalans 2017

De Actie Kerkbalans heeft dit jaar als thema “Mijn kerk verbindt”. Een korte slogan, maar wel een slogan die de kern raakt van ons samen kerk zijn. Al eeuwenlang verbindt de kerk mensen aan elkaar. We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons.
In deze folder, de brief die u ontvangt en via deze website informeren we u over de actie, de doelen en de betaalwijzen.
De Actie Kerkbalans wordt gehouden van zaterdag 21 januari t/m zondag 5 februari 2017. Tientallen ambtsdragers en andere vrijwilligers gaan die periode op pad om bij u de informatie over de actie langs te brengen en weer op te halen. Wij zijn hen daarvoor zeer dankbaar en hopen dat u hen met open armen ontvangt in die actieweken.
 
Digitale Kerkbalans
Steeds meer gemeenteleden maken gebruik van de mogelijkheid de toezegging via internet te regelen. Dat waarderen wij enorm, want het bespaart ons kosten en tijd.
Het formulier om een digitale toezegging te doen vindt u via deze link.
Iedereen waarvan wij beschikten over een e-mailadres hebben we per mail benaderd om te vragen of men de toezegging digitaal wil doen. Heeft u geen e-mailadres doorgegeven, maar wilt u in de toekomst de informatie per email ontvangen en digitaal toezeggen: geef dan alsnog uw emailadres door op vvb.gk@pknermelo.nl .
 
Slim geven
Dit jaar vragen we ook specifiek weer aandacht de mogelijkheid van een fiscaal gunstige periodieke gift te overwegen, waarbij u voor meerdere jaren dezelfde toezegging doet. Informatie over uw gift en de belastingdienst vindt u op deze pagina.
 
Ons verzoek
Algemeen is ons verzoek even stil te staan, bij wat onze kerk en onze gemeente voor u betekent; én, dat zal u niet verbazen, om bewust stil te staan bij de bijdrage die u dit jaar kunt en wilt doen om de kerk en alles wat erbij komt te ondersteunen voor nu en voor de generaties die komen.
 
Wij danken u alvast hartelijk.
Renee Dooyeweerd, Kerkrentmeester VVB en Exploitatie