Actie Kerkbalans 2018

De Actie Kerkbalans heeft dit jaar als thema “Zo’n kerk, daar geef ik voor” met verwijzing naar drie kernwoorden van onze nieuwe beleidsrichting.

Dit jaar stelt onze gemeente haar nieuwe beleidsrichting vast. Hoe wij samen kerk willen zijn wordt kernachtig samengevat in drie woorden: Uitnodigend – Inspirerend – Actief.  
Een passend thema vinden was dit jaar dus niet moeilijk. Wij vroegen voor onze folder alvast drie actieve dames uit onze gemeente hun beeld bij één van die kenmerken te beschrijven.

In de folder, de brief die u ontvangt en via deze website informeren we u over de actie, de doelen en de betaalwijzen.
De Actie Kerkbalans wordt gehouden van zaterdag 20 januari t/m zondag 4 februari 2018. Tientallen ambtsdragers en andere vrijwilligers gaan die periode op pad om bij u de informatie over de actie langs te brengen en weer op te halen. Wij zijn hen daarvoor zeer dankbaar en hopen dat u hen met open armen ontvangt in die actieweken.
 
Digitale Kerkbalans
Steeds meer gemeenteleden maken gebruik van de mogelijkheid de toezegging via internet te regelen. Dat waarderen wij enorm, want het bespaart ons kosten en tijd.
Het formulier om een digitale toezegging te doen vindt u via deze link.
 
Slim geven
Dit jaar vragen we ook specifiek weer aandacht de mogelijkheid van een fiscaal gunstige periodieke gift te overwegen, waarbij u voor meerdere jaren dezelfde toezegging doet. Informatie over uw gift en de belastingdienst vindt u hier.
 
Ons verzoek
Algemeen is ons verzoek, even stil te staan bij wat onze kerk en onze gemeente voor u betekent; én, dat zal u niet verbazen, om bewust stil te staan bij de bijdrage die u dit jaar kunt en wilt doen om de kerk en alles wat erbij komt te ondersteunen voor nu en voor de generaties die komen.
 
Wij vragen u de folder te lezen, te beslissen over de bijdrage die u dit jaar kunt en wilt doen, en het toezeggingsformulier volledig in te vullen.
 
Wij danken u alvast hartelijk voor uw financiële bijdrage aan onze Uitnodigende, Inspirerende en Actieve kerk!

Renee Dooyeweerd, Kerkrentmeester VVB en Exploitatie