Jaarrekening 2016

De jaarrekening over 2016 is in de Kerkenraad van 22 juni behandeld en goedgekeurd.
Volgens de plaatselijke regeling van GKE dient na goedkeuring door de Kerkenraad de volledige jaarrekening ter inzage beschikbaar te worden gesteld op het Kerkelijk Bureau, gedurende minimaal een week.
Verder is de jaarrekening met toelichting ook op onze website gepubliceerd.
 
Reacties kunnen worden gestuurd aan de scriba van de Kerkenraad (scriba.gk@pknermelo.nl).

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Bart Vrancken,
penningmeester
 
 

Geplaatst op: 
donderdag, 27 juli, 2017