Geloven in Opvoeding 2017 - 2018

Zodra je vader of moeder bent geworden van een kindje, komen er vragen over de geloofsopvoeding: willen we het al dan niet dopen en waarom? Willen we een kinderbijbel aanschaffen? Willen we naar de kerk en laten we het dan zomaar achter bij de kinderoppas? Waarin denken we hetzelfde of juist verschillend? Naarmate je kind zich ontwikkelt, ontwikkelen ook de geloofs-opvoedingsvragen zich. Omdat je zelf tegen vragen aanloopt of omdat je kind je vragen begint te stellen.

Kring geloven in opvoeding
Al geruime tijd draait de kring ‘geloven in opvoeding’ in onze gemeente. Hieraan nemen vaders en moeders deel die kinderen hebben in de leeftijd van nul t/m het einde van de basisschoolleeftijd. De samenstelling van de kring ontwikkelt zich: soms nemen deelnemers na verloop van tijd weer afscheid, soms komen er nieuwe deelnemers bij. De kring heeft gedraaid onder leiding van Doetie Atema, mij zelf, Irma Jansen, Jan Visser en nu neem ik het stokje weer over.
Geloofsopvoeding gaat over de vraag hoe jouw (christelijk) geloof van invloed is op de manier waarop jij je kind wil opvoeden. Dat gaat behalve over mogelijke vaste gewoontes als bidden, Bijbellezen en naar de kerk gaan, ook over ideeën, waarden en normen. En hoe deze door de hele opvoeding heen gestalte krijgen.
Dit seizoen nemen we een oud boek van een gigant op het terrein van geloofsopvoeding ter hand, dat intussen vele generaties opvoeders heeft geïnspireerd: ‘wijs me de weg’ van Wim ter Horst. Een klassieker, maar soms onverwachts actueel en verrassend. Aan dit boek ontlenen we thema’s, waarover we met elkaar in gesprek raken.
De kring geloofsopvoeding komt ongeveer maandelijks ’s avonds bij elkaar:

Data
De volgende data staan gepland, telkens een dinsdagavond van 20.00 – 21.30 (uitloop tot 22.00 uur) in de Immanuelkerk. De onderwerpen zijn bij wijze van voorstel; in onderling overleg passen we deze aan.
19 september: hoe bepalen we richting? Regels, normen en waarden; van huis uit meegekregen en nu door te geven.
24 oktober: hoe pas ik in de rol van opvoeder? Schatbewaarder, tuinier, herder, gids, priester ...
21 november: mijn kind ‘is’ doordat ‘wij zijn’: jouw gezin en jouw opvoeding te midden van andere mensen die invloed uitoefenen.
19 december (dan stellen we de data voor 1e helft 2018 vast): ik geloof, hij/zij niet: wat als jij en je partner verschillende ideeën over (geloofs)opvoeding hebben?

Meer informatie en aanmelden bij:
ds. Sjaak Teuwissen, steuwissen.gk@pknermelo.nl
Werkdagen: ma – di – do – vr
 
 

Geplaatst op: 
dinsdag, 29 augustus, 2017