Gemeenteavond op 25 januari

Nieuwe koers met nieuwe woorden – gemeenteavond 25 januari, 19.45 uur in de Maranathakerk. Inloop vanaf 19.15 uur. Kom kijken, luisteren en praten over de nieuwe koers met nieuwe woorden.
Het voorgenomen beleid van de Kerkenraad is anders dan anders. Anders dan menigeen verwacht. Gericht op de toekomst. Passend bij een gemeente van Jezus Christus die anno 2018 plannen maakt voor de komende jaren. Passend bij een gemeente die verder wil.
Een extra welkom voor iedereen uit taakgroepen, werkgroepen, clubs, commissies, verenigingen, kortom iedereen die zich op welke wijze dan ook inzet. Die avond gaat u met elkaar al kort proeven wat dit nieuwe beleid betekent voor uw plannen.
En een heel bijzonder welkom aan onze jongeren. Wij willen een gemeente zijn die toekomstgericht is en waarde hecht aan de inbreng van jonge mensen. Komt allen, jong of minder jong!
Onze huidige missie en visie zijn zó actueel dat de nieuwe koers met nieuwe woorden invulling kan krijgen zonder deze missie en visie te wijzigen. U kunt ze hier onder nog eens nalezen.

Missie: de bestaansreden van onze gemeente
Wij hebben elkaar lief omdat God ons lief heeft en wij in gemeenschap met Hem en met elkaar mogen leven en getuigen in navolging van Jezus Christus.
Onze missie is Bijbels gezien gebaseerd op wat Jezus ons leert volgens Matteüs 22: 37-39: “Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf." Ga en maak het waar!

Visie: waar willen wij naar toe groeien -> ons verlangen voor de toekomst
- Verdieping en groei. We geloven dat God zijn kerk blijft bouwen en bewaren, en daarom mag er verwachting zijn van wat God aan ons wil geven. We zijn ons ervan bewust dat geloof in God vandaag niet vanzelfsprekend is. Daarom hebben we het nodig om verdieping en versterking van ons geloof te vinden, in vertrouwen op Gods Woord en zijn Geest.
- Openheid en eenheid. We zoeken naar manieren om onze omgeving uit te nodigen kennis te laten maken met het evangelie van Jezus Christus; we willen dat mensen die op zoek zijn naar gemeenschap zich welkom voelen in ons midden. Vanuit onze eenheid in Christus willen we met onze verschillen elkaar aanvullen en dienen.
- Helen en dienstbaar. We streven naar goede pastorale zorg voor ieder lid. We willen elkaar dienen met wat we zelf hebben ontvangen; we gaan zorgvuldig, als goede rentmeesters, om met ons geld en onze gave.
- Iedereen telt mee. Zo verschillend als we zijn, vinden we het belangrijk om naar elkaar uit te stralen:”jij bent nodig”. Daarom is het voor ons een waarde op zichzelf dat zoveel mogelijk leden zich inzetten bij het werk in de gemeente, naar de talenten en mogelijkheden die een ieder zijn gegeven. Maar ook als een lid zich een tijd niet kan inzetten, telt hij of zij volop mee.
- Opdracht in de wereld. We staan als kerk niet alleen, op ons zelf, maar maken deel uit van de wereld. In de wereld zijn wij geroepen om te getuigen van Gods liefde, in woord en daad, dichtbij en veraf. Wij voelen ons zo geroepen een naaste te zijn voor wie kwetsbaar is, “voor wie geen helper heeft”.

De Kerkenraad en de Werkgroep Beleid heten u en jullie van harte welkom,
 
Henk Vedder, voorzitter
 
 

Geplaatst op: 
donderdag, 11 januari, 2018