Verslag Gemeenteavond 25 januari in de Maranathakerk

Aanwezig zijn ongeveer 140 gemeenteleden. Ds. J. Visser heet allen van harte welkom, ook hen die via internet met ons verbonden zijn. Hij zal deze avond leiden in verband met de afwezigheid van de voorzitter van de Kerkenraad.
Staande zingen we lied 150 vers 1 en 2, waarna ds. J. Visser ons voorgaat in gebed.
Hierna volgt een presentatie van de voorzitter van de Werkgroep Beleid, Gerard Geijtenbeek.
De basis voor de presentatie wordt gevormd door de drie kernwoorden: “Uitnodigend, Inspirerend en Actief” waarbij hij ons hetbeeld voor ogen houdt van “Dit is mijn Kerk” als één van de achttien kerkgemeenschappen in Ermelo.
De leden van de werkgroep worden voorgesteld en de werkwijze wordt toegelicht. Zij hebben veel bestaande documenten ontvangen (circa 400 pagina’s) en doorgenomen, alsmede de aangedragen ideeën van de gemeenteavond in december 2016. Er is door de werkgroep een analyse gemaakt die verder is uitgewerkt om zo uiteindelijk uit te komen op de drie kernwoorden.
Werkgroeplid Petra Dunnig-van Harten neemt de presentatie over en gaat dieper in op de kernwoorden. Ieder kernwoord wordt ingeleid met woord, beeld en pianomuziek van de heer Jan Geijtenbeek, om zo even de betekenis van de woorden op ons in te laten werken.
o Uitnodigend: liefde, verbindend, belangstellend, samen;
o Inspirerend: bron, verdraagzaam, zingevend, groeiend in geloof;
o Actief: kwaliteit, talenten en middelen, groen en duurzaam, vereenvoudigen, vieren.

Ds. Jan Visser bedankt de inleiders en de pianist ontvangt een attentie voor de muzikale ondersteuning.
Woordvoerders vanuit het College van Diakenen, het Ministerie van Predikanten en de Taakgroep Vieren zullen een korte reactie geven op het gebruik van de drie kernwoorden.
De voorzitter van het College van Diakenen Helmus Brons geeft aan dat iedereen een andere beleving zal hebben bij deze woorden. Het college zal ieder jaar één van de woorden als thema gaan gebruiken, maar wel in samenhang met de andere woorden.
Vanuit het Ministerie van Predikanten:
Ds. Sjaak Teuwissen merkt op dat “Uitnodigend” vraagt om initiatief en dat wij daarmee het ambassadeurschap van de kerk moeten omarmen.
Ds. Irma Jansen-Kleinjan gaat in op “Inspirerend” waarbij zij de kindercatechese als voorbeeld noemt. Daarnaast is de aanwezigheid van de Geest essentieel.
Ds. Henk Jansen stelt dat “Actief” de basis vormt voor “Uitnodigend en Inspirerend”; het is van belang dat we dingen gaan doen, maar dan ook goed doen.
Interim voorzitter van de Taakgroep Vieren Frans Annot geeft een korte presentatie waarbij twee denkrichtingen worden benadrukt: diensten en muziek. Ook is het van belang om “gavengericht” te werken.
Hierna worden er groepen ingedeeld en onder het genot van een kopje koffie /thee wordt in deze groepen het nieuwe beleid besproken en kunnen er vragen over gesteld worden.
De reacties vanuit de groepen zijn positief. Natuurlijk zijn er ook vragen en aanbevelingen, maar over het algemeen kan een ieder zich goed vinden in het gepresenteerde beleid.
De voorzitter van de Werkgroep Beleid geeft aan dat door al deze positieve reacties de werkgroep nog enthousiaster is geworden.
Ds. Jan Visser legt uit hoe dit alles nu een vervolg gaat krijgen. Na afloop van deze bijeenkomst zal de Kerkenraad een besluit nemen.
De colleges, taakgroepen en secties zullen dan de taak krijgen om een en ander uit te werken. Medio dit jaar moet er dan een compleet beleidsplan liggen.
Ds. Jan Visser spreekt zijn waardering uit over deze gemeenteavond en de goede sfeer waarin deze is verlopen. We hebben veel in huis en we gaan het doen!
De werkgroep wordt bedankt en ontvangt een luid applaus.
Wij sluiten af door samen staande lied 245 vers 1 en 2 te zingen.
Iedereen krijgt van de werkgroep een sleutelhanger mee met een kompas (om koers te houden) en met de drie kernwoorden “Uitnodigend, Inspirerend en Actief”.
 
Namens de Kerkenraad, Harja Griffioen-Wagensveld
 
 

Geplaatst op: 
dinsdag, 6 februari, 2018