Doop en Geloofsbelijdenis

Belijdenis Doen? - Belijden is doen!

"Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.
Dit zijn woorden van Jezus Christus, opgetekend aan het eind van Matteüs. Zijn woorden klinken nog altijd door, spreken nog altijd mensen aan, en roepen nog altijd op tot navolging. Nog altijd laten mensen zichzelf of hun kinderen dopen. En nog altijd worden mensen geloofs-leerling, bijvoorbeeld door het volgen van (belijdenis-) catechese.
Bezinningsperiode
Bij doop of geloofsbelijdenis ga je niet over één nacht ijs. In de vroege kerk gold daar een periode van minstens 40 dagen voor tot aan de (volwassenen) doop, door onderdompeling in de paasnacht. Vaak duurde de voorbereiding van de zogeheten catechumenen meerdere jaren. Ook wij nemen ruim de tijd. Want je wilt antwoorden op het spoor komen bij vragen als: Wie is God, Jezus Christus, de heilige Geest voor mij zelf? Wat belijdt de christelijke kerk precies? Wat geloof ik zelf, of wat juist niet of niet meer; is er wel ruimte voor al mijn twijfels? Wat betekent het voor mij om gedoopt te zijn of om openbare geloofsbelijdenis te doen? Wat verandert daarmee? Wat verwacht onze christelijke gemeente straks van mij als belijdend lid? En achter vrijwel elk antwoord komen nieuwe hoe-, waarom- of waartoe-vragen tevoorschijn.
In onze gemeente is elk seizoen weer de mogelijkheid om je in groepsverband en onder begeleiding van een predikant te verdiepen in wezenlijke geloofsvragen. Je geeft jezelf daarbij een bijzonder cadeau, namelijk: tijd en gelegenheid om wezenlijke levensvragen te verkennen, kennis op te doen over belangrijke pijlers van het christelijk geloof en meer van onze Drie-ene God te ontdekken en ervaren.
Voor wie?
Wil je overwegen om in het openbaar je christelijk geloof te belijden? Wil je je geloof verder verdiepen zonder op voorhand te weten of je daadwerkelijk belijdenis wilt gaan doen? Ben je de tienercatechese voorbij, maar wil je er graag mee verder? Zijn jullie partners, deed de één eerder belijdenis en de ander (nog) niet?
Wordt of werd je kind gedoopt en wil je de daarbij gedane doopbelofte uitdiepen? Deed je ooit belijdenis maar wil je meer werk en inhoud maken van je geloof? Een ‘ja’ op één van deze vragen is voldoende reden om mee te draaien in de groep ‘belijdeniscatechese 2018 – 2019.’
Opzet
In de belijdeniscatechese verkennen we belangrijke elementen in het christelijk geloof en het belijden van de christelijke kerk. Eigen geloofsvragen en -twijfels komen op tafel en brengen we in gesprek. Met de mogelijkheid - n.b. dit is geen automatisme of onuitgesproken verwachting - om uiteindelijk zelf openbare geloofsbelijdenis te doen. We komen een aantal keren bij elkaar: eerst maandelijks, aan het eind van het seizoen iets vaker en met een gezellig afsluiting.
Als leidraad voor de avonden gebruiken we een boek, waarbij deelnemers voorafgaand aan een bijeenkomst een gedeelte (bv. hoofdstuk) gelezen hebben. Bijvoorbeeld:
* ‘Kijk op geloof – christelijk geloof uitgelegd’ van Henri Veldhuis.
* ‘In goed vertrouwen; ontmoetingen rond de apostolische geloofsbelijdenis’ van Evert van der Veen.
* Belijdenisgeschriften van de Protestantse Kerk in Nederland, Protestantse Pers.
De datum waarop we koersen voor mensen die t.z.t. daadwerkelijk belijdenis willen gaan doen, is pinksterzondag 9 juni 2019.
Maar het is ook maatwerk: als in jouw specifieke situatie iets anders nodig is dan hierboven beschreven, kijk ik graag naar mogelijkheden die bij jou passen.
Start
Ik denk aan woensdagavonden voor onze ontmoetingen, maar ook dit is bespreekbaar. In ieder geval staat er een kennismakingsavond gepland op woensdag 5 september, 20 uur (19.45 uur inloop, koffie/thee) in de Immanuelkerk.
Wil je meer weten of meedoen? Neem contact op!
Ik zie er naar uit!
 
ds. Sjaak Teuwissen
email: steuwissen.gk@pknermelo.nl
 
 

Geplaatst op: 
donderdag, 9 augustus, 2018