Beroepingscommissie Bulletin 1


Bulletin 1 Beroepingscommissie
(vacature ds. Jan Visser)

Vakantietijd
Dit is het eerste bericht dat u van de nieuwe “Beroepingscommissie vacature Ds. Jan Visser” (BC) ontvangt. Op 7 juni 2018 zijn we geïnstalleerd en op 14 juni mochten we ons aan de gemeente presenteren. Daarvoor waren we al een keer in vergadering bijeen geweest en ons eerste besluit was om op vakantie te gaan!
Nee, niet gezamenlijk, hoewel dat in het kader van teambuilding misschien wel leuk zou zijn, maar ieder van ons afzonderlijk. Maar eigenlijk was het besluit daartoe al veel eerder genomen. Want de kerkenraad kon het vergaderseizoen mooi afsluiten met het instellen van de BC, maar dat was op een zodanig tijdstip dat alle vakanties al gepland waren en wel zodanig dat er in de maanden juli en augustus altijd wel één of twee BC-leden weg waren.
Helemaal stil gezeten hebben we niet. Er was diverse malen overleg tussen voorzitter en secretaris om een tijdschema op te stellen en een aantal zaken al voor te bereiden. Alle commissieleden hebben zich d.m.v. de “Gids voor het beroepingswerk van de PKN” al kunnen inlezen over de werkzaamheden die voor ons liggen. Dus als we in september starten zijn we niet helemaal onvoorbereid.

Even voorstellen
Die ‘we’ waar het in de vorige alinea over ging zijn Arina de Wolf, Booike Raven, Iris van der Sterre, Jan Albert Veldman, Louis Godschalk (secretaris), Maasje Feenstra, Petra van Harten, Reijer Baas (voorzitter), Wietse Jousma en Wout van Veen.
Dat wist u natuurlijk al, maar aan het begin van het nieuwe seizoen is het goed om het geheugen weer even op te frissen. We zijn allemaal enthousiast aan onze nieue taak begonnen, maar beseffen terdege dat wij dat niet alleen op eigen kracht kunnen. Wilt u daarom voor ons werk mee bidden?

Medewerking gevraagd
Een belangrijk ding dat we als eerste moeten doen is de gemeente vragen om namen op te geven. U leest het goed ‘moeten’ want de kerkorde verplicht ons daartoe. Maar wij doen dat graag want het is een mooie manier om als kerkleden te participeren in het beroepingswerk.
Daarom vragen wij u om ons te attenderen op (namen van) predikanten, waarvan u denkt dat ze in de profielschets (zie Antenne 8 juni 2018) passen en een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het gemeentewerk in onze kerk.
Ruim een half jaar geleden werd bekend dat er een vacature zou ontstaan, dus u hebt al even kunnen nadenken. Om die reden willen wij graag wat aanvullende ‘vragen’ aan u stellen als u een naam of namen doorgeeft. Wilt u
* Niet alleen voorletters en naam van de predikant vermelden, maar ook zijn (e-mail) adres, postcode en standplaats/woonplaats?
* Wilt u kort omschrijven waarom u vindt dat deze persoon naar Ermelo zou moeten komen?
* En wilt u afsluiten met uw eigen naam en adres?
De reden van de adresgegevens is dat wij, na de inzendtermijn genoemde predikanten willen aanschrijven met de mededeling dat hun namen zijn genoemd en dat zij, als zij belangstelling hebben, kunnen reageren op de advertentie die wij begin oktober hopen te plaatsen.

Reageren tot 14 september 2018
Als u voorstellen heeft, kunt u deze uiterlijk 14 september indienen, bij voorkeur via e-mail: beroepingscommissie.gk@pknermelo.nl .

Tot een volgende keer,
Louis Godschalk

-- terug --