Kanselafkondiging

Kanselafkondiging in beide kerken op zondag 2 september 2018 (herhaling 9 september)

* In verband met de vacature van een predikantsplaats (0,8fte) worden de gemeenteleden, naar Ordinantie 3-3-6 van de kerkorde,  in de gelegenheid gesteld namen op te geven van door hen geschikt geachte predikanten.
 
* Deze opgaven kunnen tot 14 september 2018 worden ingediend en zullen voorzien moeten zijn van een motivering of argumentatie en van de naam van degene die de opgave doet.
 
* Zie voor meer informatie en adresgegevens van de beroepingscommissie Antenne van 31 augustus 2018 en de website van onze kerk.
 
* De gemeente wordt opgewekt thuis te bidden voor het beroepingswerk en de ambtelijke voortgang van het werk in onze gemeente.
 
 

-- terug --