Beroepingscommissie Bulletin 3


Bulletin 3 Beroepingscommissie
(vacature nieuwe predikant)

Informatiegids Beroepingswerk gereed
Graag willen wij u verder informeren over het verloop van de procedure die wij aan het volgen zijn.
In de maand september hebben we een groot aantal voorbereidende werkzaamheden afgerond. Dit is zo voortvarend gebeurd dat we een deel van de achterstand, ontstaan door de zomerperiode, hebben ingelopen. De Informatiegids Beroepingswerk 2018-2019 is thans ook gereed en is te vinden op de website van onze kerk. Ook voor u allen interessant om een actueel beeld van onze kerk te krijgen.
Door de webmaster is een knop beroepingswerk aangemaakt met daarachter de informatie die wij aanleveren om geplaatst te worden. Via de link www.gknermelo.nl/beroepingswerk is deze pagina rechtstreeks bereikbaar. Wij zijn blij met zijn medewerking maar ook met die van alle andere mensen, commissies enz. die wij benaderd hebben om ons van informatie te voorzien. Samen werken we aan het grote geheel.

Inschrijvingstermijn start
Alle predikanten waarop wij vanuit de gemeente geattendeerd zijn en ook die ons door de PKN zijn aangereikt, hebben een brief gekregen. Zij kunnen nu zelf bepalen of zij willen solliciteren. Dat kan n.a.v. de advertentie die op de websites van de PKN en de GKE staat, en ook via de advertentie in Trouw van 6 oktober 2018. Tot 3 november kan er gereageerd worden. Daarna start de selectieprocedure.
De maand oktober gebruiken we om vooraf te bepalen waar we op willen letten, m.a.w. hoe de brieven beoordeeld worden.

Wat doe we nog meer
Iedere vergadering openen we met schriftlezing, gebed en een korte overdenking. Daarna delen we wel en wee met elkaar. Omdat we een hecht team zijn, is het belangrijk dat we in vertrouwelijkheid ook kunnen spreken over dingen die ons bezig houden, zowel in vreugde als verdriet in ons eigen leven als ook in dat van gemeenteleden.
Wij zijn dankbaar voor de wijze waarop u als gemeente om ons heen staat en voor ons bidt.

In die verbondenheid groeten wij u.
Namens de beroepingscommissie,
Louis Godschalk
 
 
Geplaatst in Antenne van 12 oktober 2018
Contact met de commissie kunt u opnemen via e-mail: beroepingscommissie.gk@pknermelo.nl .
 

-- terug --