Beroepingscommissie Bulletin 5


Bulletin 5 Beroepingscommissie
(vacature nieuwe predikant)

Sollicitatieperiode
Hier weer een bericht van uw beroepingscommissie. We schreven eerder al dat we de maand oktober (o.a.) zouden gebruiken om criteria te bedenken en te bespreken voor het beoordelen van de sollicitatiebrieven. Daar hebben we een avond indringend met elkaar over gesproken. In diezelfde tijd druppelden de reacties van geïnteresseerden in de vacature binnen, want de termijn liep tot 3 november. Iedere briefschrijver ontving van ons een ontvangstbevestiging, waarin ook werd meegedeeld hoe het verdere proces zou zijn. We mochten in totaal twaalf brieven ontvangen, een bijzonder getal. Ook dit is aan alle gegadigden meegedeeld.

Beoordelingsperiode
Op 5 november kwamen we weer bij elkaar (zoals bijna iedere maandagavond) en deze avond was de start van een nieuwe fase in het proces. En dat was best een spannend moment. De brieven werden uitgedeeld, waarna we twee weken de tijd kregen om deze te beoordelen en te wegen aan de hand van onze criteria. Het belangrijkste uitgangspunt is dat de nieuwe predikant in het door onze gemeente opgestelde profiel past. Maar ook dat ‘het belang van de gemeente’ gaat boven onze persoonlijke gedachten en/of gevoelens. We zijn er voor u allemaal. Daarom is uw gebed ook zo nodig voor ons, en zijn we blij dat we regelmatig horen dat er voor ons werk gebeden wordt.

Eerste selectieronde
Op 19 november hebben we een begin gemaakt met het gezamenlijk bespreken van de brieven. Het zal duidelijk zijn dat daar meerdere avonden mee gemoeid zijn. Dat zullen intensieve avonden worden, maar ook heel belangrijke momenten in het proces, want we willen in deze periode de eerste (brief)selectie maken.
Alle briefschrijvers krijgen voor de Kerstdagen bericht van ons. Aan de kandidaten die worden uitgenodigd voor een gesprek met de commissie, wordt een tweede informatiepakket over onze gemeente toegezonden.

Stilte
Al onze inspanningen staan opgetekend in een draaiboek/planning, die inmiddels t/m december is bijgewerkt en gedocumenteerd met bijlagen. T.z.t. kunt u dat ook op de website van onze kerk terugvinden via de link www.gknermelo.nl/beroepingswerk, waar nu al veel over ons werk te lezen is.
U begrijpt dat het de komende tijd stil zal zijn met publiciteit over onze werkzaamheden. Wij wensen u alvast een respectvolle afsluiting van het kerkelijk jaar, een goede Adventsperiode en gezegende Kerstdagen.

Namens de beroepingscommissie,
Reijer Baas, voorzitter
Louis Godschalk, secretaris

Geplaatst in Antenne van 23 november 2018
 

-- terug --