Beroepingscommissie Bulletin 6


Bulletin 6 Beroepingscommissie
(vacature nieuwe predikant)

Stilte voorbij
In ons vorige bericht schreven wij dat er enige tijd stilte zou heersen in de berichtgeving, omdat we druk waren met lezen, waarderen, beoordelen en selecteren van de ontvangen sollicitatiebrieven.
Inmiddels leven we twee maanden verder en kunnen wij u in grote lijnen vertellen wat er is gebeurd.

Briefselectie
De tweede helft van november en begin december hebben we meerdere avonden besteed aan het bespreken van de ingekomen brieven. Het waren er weliswaar maar twaalf, maar door de intensieve wijze waarop deze commissie te werk gaat, is één avond zomaar voorbij. Bovendien heeft  ieder lid afzonderlijk de tijd en ruimte om zijn/haar inbreng te leveren en dat levert interessante gesprekken op.
Aan de hand van een score van de brieven ontstond een eerste waarderingstabel. Vervolgens hebben we op basis van een verdiepende bespreking half december besloten dat er zes kandidaten na de (eerste) briefselectie afvallen.

Teleurstelling en vreugde
Zes kandidaten kregen een brief met een voor hen teleurstellende mededeling. Voor de anderen kwam er een positief bericht. Zij kregen de mededeling dat zij in januari worden uitgenodigd voor een gesprek met de commissie. Ook werd hen een tweede zending informatiemateriaal toegezonden over onze gemeente.
Voor de commissieleden was het jaar 2018 echter nog niet voorbij. Voor de Kerst hebben we nog enkele avonden vergaderd over algemene vragen die we elke sollicitant willen stellen, en ook vragen per persoon naar aanleiding van de sollicitatiebrief.

Vergaderingen en Mannenkoor
In (de tweede helft van) 2018 kwamen we 13 maal bij elkaar en die bijeenkomsten verlopen altijd in goede sfeer en harmonie. Wij voelen ons echt een afspiegeling van de veelkleurige gemeente die we zijn. We denken (gelukkig) dus niet altijd allemaal hetzelfde, maar kunnen daar uitstekend mee omgaan. Omdat we elkaar steeds beter leren kennen, durven we ook de nodige zelfspot te uiten en dat draagt bij aan de goede vergadersfeer.
Weet u wat trouwens de overeenkomst is tussen het Ermelo’s Mannenkoor en onze commissie? We streven er allebei naar op maandagavond als eerste om 21.00 uur bij de koster van dienst te zijn voor onze korte koffie- en theepauze. Tot nu toe hebben wij gewonnen.

Gesprekken voeren en predikanten horen
Inmiddels is januari bijna voorbij en hebben alle gesprekken met de geselecteerde predikanten plaats gevonden. Op dit moment beraden we ons wie we willen gaan horen.
Want dat is de volgende stap in het proces. Een aantal, uiteraard goed besproken, criteria vergezelt ons op onze tochten door het land. Dus als jullie ons missen, inderdaad dan zijn wij vissen ……..
Zo komen we steeds verder in onze zoektocht en voelen we een gezonde spanning oplopen. Lukt het ons de juiste predikant te vinden, die past bij en zich thuis zal voelen in onze kleurrijke gemeente?
Een volgende keer, meer.

Namens de beroepingscommissie,
Reijer Baas, voorzitter
Louis Godschalk, secretaris

Geplaatst in Antenne van 25 januari 2019 

-- terug --