Beroepingscommissie Bulletin 7


Bulletin 7 Beroepingscommissie
(vacature nieuwe predikant)

Vissen in februari
Ons vorige bulletin eindigde met de mededeling dat na alle gesprekken met de geselecteerde predikanten wij ons gingen beraden welke van hen we wilden gaan horen en wanneer. Dat laatste bleek niet eenvoudig en we liepen voor de derde maal tijdens het hele proces ‘tijdverlies’ op. We kregen namelijk te maken met de preekroosters, vrije zondagen en vakanties van de drie overgebleven predikanten en ook van de commissieleden. Bovendien wilden we tijdens de doopzondag op 24 februari in onze eigen gemeente zijn. Gevolg is dat we op 3 februari voor de eerste keer konden gaan horen en de laatste maal op 17 maart. Zowel voor u, de betreffende predikanten als voor ons, vraagt dat nog enig geduld dus.

Planning
Voor de hoorzondagen zijn twee subcommissies samengesteld. Er is een planning gemaakt waarin op verschillende zondagen iedere predikant door een van beide groepen gehoord wordt. Daarmee worden van iedere predikant twee kerkdiensten gehoord, top- en mindagen daarmee middelend. De bevindingen van het eerste bezoek worden in een commissievergadering besproken. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid tot extra verdiepende aandachtspunten of vragen voor de tweede hoor-subgroep. U merkt dat wij dus bepaald niet over één nacht ijs gaan.

Eindfase in zicht
Nadat de overgebleven predikanten twee maal zijn gehoord, volgt de volgende fase in het proces. In willekeurige volgorde: referenties inwinnen, knopen doorhakken, een klikgesprek met de huidige predikanten, gesprek over arbeidsvoorwaarden en huisvesting, enz. Zo komen we langzaam maar zeker in de richting van de eindfase, te weten ons voorstel aan de Kerkenraad om een beroep uit te brengen. Tot slot zal ook de Kerkenraad de gemeente gaan horen. Zover is het echter nog niet.

Gebed
Ieder gesprek met de predikanten dat wij in januari voerden werd afgerond met een gebed. Ook op de hoorzondagen hebben wij in gebed om zegen gevraagd. Dat geldt ook voor onze commissievergaderingen, waarmee we niet alleen om wijsheid en inzicht vragen voor ons werk, maar ook de gemeente en haar leden opdragen aan de Heer.
Wij weten ons ook gedragen door uw gebeden en die hebben wij naarmate onze zoektocht vordert ook steeds meer nodig.

Namens de Beroepingscommissie,
Reijer Baas, voorzitter
Louis Godschalk, secretaris

Geplaatst in Antenne van 22 februari 2019 

-- terug --