Beroepingscommissie Bulletin 2


Bulletin 2, Beroepingscommissie 2019

Vakantietijd
In deze zomertijd nog even een berichtje van de beroepingscommissie.
Donderdagavond 4 juli waren we bij de gemeenteavond. Het was goed om te horen dat de gemeente positief tegenover een uitbreiding van 0,8 fte naar 1,0 fte staat.
Alleen moeten we nog even wachten op de toestemming van de Kerkenraad. Zij zullen 18 juli opnieuw vergaderen. Na deze vergadering zal de vacature eruit gaan. Deze kunt u hier op de website vinden.
De tijd om te reageren op deze vacature zal tot 9 september zijn. Dit i.v.m. de vakantie die net begonnen is. Dan heeft iedereen de tijd om te reageren en kunnen wij als commissie ook even vakantie nemen.

Medewerking gevraagd
Nogmaals aan u de vraag om namen door te geven, waarvan u denkt dat ze in de profielschets passen. Deze profielschets staat hier op de website van de kerk in de map beroepingswerk onder vacature.
Wilt u als u een naam doorgeeft denken aan het volgende:
- De naam, voorletters, (e-mail) adres, postcode en standplaats / woonplaats vermelden
- Een korte beschrijving geven waarom u deze persoon geschikt lijkt
- Afsluiten met u eigen naam en adres
De reden van de adresgegevens is dat wij deze predikanten aanschrijven met de mededeling dat hun naam genoemd is en dat zij als zij belangstelling hebben kunnen reageren op de advertentie.
U kunt mailen naar: beroepingscommissie.gk@pknermelo.nl .
 
Wilt u met ons meedenken en meebidden?
 
Met een hartelijke groet, namens de beroepingscommissie,
Arina de Wolf

Geplaatst in Antenne van 19 juli 2019 

-- terug --