Beroepingscommissie Bulletin 3


Bulletin 3, Beroepingscommissie 2019

Aan de slag!
De zomervakantie is voorbij. De brieven zijn binnen en wij zijn als commissie weer gestart. Eerst samen eten en ons wel en wee delen, wat een vast onderdeel is van onze vergaderingen. En daarna zijn we gaan kijken wat er allemaal binnen is gekomen.

Wout heeft alles bijgehouden en de reacties voor ons op een rij gezet. We hebben via de gemeente acht namen doorgekregen.
Zij hebben allemaal een brief gekregen, met daarin vermeld dat hun naam is genoemd door een gemeentelid voor de vacature in Ermelo en bij interesse kunnen solliciteren.
Drie mensen hebben gereageerd dat zij het leuk vonden dat hun naam genoemd is, maar dat zij geen interesse hebben in de vacature. Van de overigen hebben we geen reactie ontvangen.

Via het mobiliteitsteam van de PKN kregen we elf namen door. Ook zij hebben een brief gehad met het verzoek te solliciteren. Twee kandidaten hebben hierop gereageerd en hebben een brief geschreven.

In totaal zijn er acht brieven binnen gekomen. Met zes van deze kandidaten hebben we binnenkort een gesprek. De komende tijd gaan we deze gesprekken voorbereiden. We hopen daarna een keuze te gaan maken van wie we een dienst willen bijwonen.
 
Het is mooi om te zien hoe gemeenteleden meeleven en meedenken in onze zoektocht. Bedankt daarvoor! We weten ons gedragen door uw gebed.

Met een hartelijke groet, namens de beroepingscommissie,
Arina de Wolf

Geplaatst in Antenne van 27 september 2019 

-- terug --