Beroepingscommissie Bulletin 5


Bulletin 5, Beroepingscommissie 2019

En weer een stapje verder…

Zoals we in ons vorige bericht al vermeldden, zijn we bij drie kandidaten wezen horen.
Na afloop van de dienst hebben we samen gesproken over de dienst en met de kandidaat. Dit leverde mooie gesprekken op.
 
Na deze drie weken hebben we opnieuw de balans opgemaakt en gaan we met één kandidaat verder.
En nee, het is niet het schaap met de vijf poten…
Maar wij denken dat deze kandidaat past in de gemeente en in het team van predikanten.
Inmiddels is het gesprek tussen de kandidaat en het team van predikanten geweest.
En ook zij zijn positief.
Dus hebben we de volgende stap gezet. In de volgende kerkenraadsvergadering zullen we ons eindadvies presenteren en is het aan de kerkenraad om ons advies te volgen.
 
Zo bent u weer op de hoogte.
Dank voor al het meeleven en meebidden!

Met een hartelijke groet,
Namens de beroepingscommissie,
Arina de Wolf

Geplaatst in Antenne van 6 december 2019 

-- terug --