Werkwijze Moderamen

Het Moderamen bestaat uit de voorzitter en de scriba van de Kerkenraad, de assessor, een predikant, de voorzitter van het College van Diakenen en de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters. Het Moderamen vormt het dagelijks bestuur van de Kerkenraad.
   
 

(Plaatselijke regeling 2014 vastgesteld op 9 januari 2014.)
(11-10-2019: assessor  toegevoegd)

 

-- terug --