Rondom de Immanuelkerk

Zondag 24 maart om 10 uur

Geduld is het onderwerp van deze dienst. ‘Geduld is een schone zaak’, maar bepaald niet altijd eenvoudig. Als iemand het bloed onder je nagels vandaan haalt, als iets maar duurt en duurt en duurt, als je heel lang in de rij moet staan, als de trein wéér vertraging heeft… In het lied ‘Wat zijn de goede vruchten, die groeien aan de Geest?’ wordt als één van die vruchten genoemd: ‘geduld om te verdragen en goedertierenheid’. We lezen Lucas 13:1-7. Daar gaat het over een vijgenboom die maar geen vrucht wil dragen, maar de tuinman wil het toch nóg een jaartje proberen. Zo is God. Misschien moeten we deze veertigdagentijd nog maar eens in de leer gaan bij Jezus, met lied 547 vers 6: ‘Met de boom des levens doodzwaar op zijn rug droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.’ Kunnen we van Hem de vrucht van het geduld leren?

Henk Jansen

 

Zondag 31 maart 2019, 10.00 uur

Het verhaal van de verloren zoon: een overbekende gelijkenis van Jezus. Bekend uit kinderbijbels, bekend uit boeken en schilderijen; bekend zelfs als spreekwoordelijke uitdrukking. We lezen deze zondag Lucas 15: 1-2 en 11:32. En we zoomen zo uit om te zien in welk verband deze gelijkenis staat; namelijk als één van drie gelijkenissen die Jezus vertelt in reactie op kritiek die Jezus van farizeeën en Schriftgeleerden ontvangt: ‘Die man (Jezus dus) ontvangt zondaars en eet met hen’. In de verkondiging hoop ik in te gaan op het gelegde verband tussen zonde en verloren zijn.

De zin ‘die man ontvangt zondaars en eet met hen’ passen we in zekere zin ook letterlijk toe, want we vieren deze zondag het sacrament van het heilig Avondmaal.

Wiejan van den Akker bespeelt het orgel, en daarnaast verzorgt All4One o.l.v. Erik-Jan van der Hel muzikale medewerking. Het belooft in allerlei opzichten een prachtige dienst te worden.

ds. Sjaak Teuwissen

P.S. voor de ‘kleine Avondmaalsviering’ op zondagmiddag 15.30 uur is ds. Ab Haaima bereid gevonden voor te gaan; aangezien ik ook betrokken ben bij de Kliederkerk die juist deze middag voor het eerst plaatsvindt.

 

Zondag 31 maart 15.30 uur

Voor hen die, door wat voor oorzaak ook de avondmaalsviering in de morgendienst niet kunnen meemaken, is er een korte viering in de middag. Ik hoop daarin voor te gaan, maar we kunnen ook zeggen dat we daar samen te gast zijn bij de Heer en brood en wijn ontvangen uit Zijn hand. Voor mijn overdenking zal ik me aansluiten bij de lezing in de morgendienst: het mooie verhaal over de verloren zoon. Maar dan wellicht alleen het eerste gedeelte: Lucas 15:11-24. Van harte welkom.

Ab Haaima

 

 

RONDOM DE OUDE KERK

Zondag 24 maart 17.00 uur

Een gezamenlijke PKN-kerkdienst

Thema is “Liefde leeft langer”. Voorganger is dr. André F. Troost. Muzikale medewerking wordt verleend door het Vocaal ensemble Pavane o.l.v. Joke Hooikammer). Gerrit ’t Hart  is de organist.

Grof. Met dat kernwoord kun je tegenwoordig nogal wat opmerkingen in de samenleving typeren. Niet alleen sommige jongeren bezigen grof taalgebruik, ook menig volwassene kan er wat van. En als het nu nog maar bij woorden bleef... Is er een alternatief? In de Bijbel wordt van de liefde gezegd dat ze niet grof is. Ze kwetst niet. Daarover zal het gaan in deze  zangdienst.