Rondom de Immanuelkerk

Zondag 26 januari 10.00 uur

‘Netten van licht’

We lezen deze zondag uit Matteüs 4, over de roeping van vier vissers: weggeroepen bij hun netten, gevangen door de woorden van één Man, die licht en genezing brengt waar Hij ook komt. Een bekende tekst waarbij je stil kunt staan bij het feit dat die vier vissers zomaar alles, hun familie en hun werk, in de steek laten....vraagt God dat ook van ons? Of zou het er om gaan dat wij met onze talenten in dienst worden genomen, en dat Jezus ons leert ze in te zetten voor Zijn koninkrijk? Wat zijn onze netten, en wat moet er wellicht aan  hersteld worden?

Irma Jansen-Kleinjan

 

Zondag 2 februari 10.00 uur

‘Geboren voor het geluk’

Op deze zondag wordt Daan Benjamin gedoopt, zoon van Annelies en Ronald Besselsen-Paarlberg, broertje van Niels en Tim. We lezen verder uit het evangelie van Matteüs, nu uit hoofdstuk 5, over de ‘zaligsprekingen’. In de nieuwe vertaling is het woord ‘zalig’ vervangen door ‘gelukkig’. Wie wil er niet gelukkig zijn? En is dat niet het verlangen van iedere ouder voor zijn of  haar kind: dat het gelukkig zal worden. Maar wat is dat dan precies; geluk? En wanneer ben je gelukkig? Dat we geboren zijn voor het geluk van Gods liefde, daarvan spreekt het sacrament van de doop. Welkom om hier getuige van te zijn!

Irma Jansen-Kleinjan

RONDOM DE OUDE KERK

Zondag 26 januari 17.00 uur
Gezamenlijke middagdienst

‘Laat iedereen jullie kennen als vriendelijke mensen,’ schrijft Paulus in Filippenzen 4,5. Vriendelijkheid. Niet zo’n opvallende kwaliteit, maar in onze tijd en in onze samenleving misschien wel meer nodig dan ooit. Wat is het precies en hoe kun je het leren? Onlangs verscheen een nieuw boek van de ethicus Stanley Hauerwas, Brieven aan mijn peetzoon. De eerste brief daarin gaat al meteen over vriendelijkheid. Hauerwas is zelf een imposante, dominante man. Maar schrijft prachtig over ‘kleine’ karaktertrekken, zoals eerder in Zalig de zachtmoedigen. In deze dienst willen we samen dus verkennen wat vriendelijkheid is. Er zijn ook allerlei liederen die haar bezingen, zoals het bekende ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’. Gerrit ’t Hart is onze organist en ondergetekende hoopt genoeg bij stem te zijn om ook een paar liederen voor te kunnen zingen, zoals het Byzantijnse ‘Vriendelijk licht’ (Lied 238) en de verzen van het Taizélied ‘Gelukkig wie need’rig zijn’ (Lied 734).
Henk Jansen