Rondom de Maranathakerk

Stille Week en Pasen

In de viering van de dagen van Pasen volgen we de doorgaande lijn van het Evangelie van Johannes. Ontmoetingen met Jezus rond het geheim van kruis en opstanding. Het kruis is bij Johannes een koningstroon, zijn sterven is al verheerlijking. Maar het Koninkrijk van Jezus is niet van deze wereld. Dat zijn grote woorden, maar de betekenis is heel concreet: Jezus laat dat zien als Hij een schort voordoet en de plek van een bediende inneemt.

Op Witte Donderdag, 18 april, lezen we Johannes 13, de maaltijd van Jezus met zijn leerlingen, waarbij Hij hun voeten wast. Geen preek hierbij deze keer, maar wel lezen we nog een paar fragmenten uit de Tafelgesprekken die Hij met hen had; Joh. 14-17, een paar hoofdstukken vol liefde, verwachting, de belofte van de heilige Geest en voorbede door Jezus zelf. We vieren daarbij ook samen deze Maaltijd van liefde en verbondenheid met Hem in een grote kring.

In de viering van Goede Vrijdag, 19 april, lezen we het hele lijdensevangelie uit Johannes 18 en 19. En we worden stil bij het gedenken van het sterven van Jezus. Op de manier van Taizé denken we aan Hem en aan alle mensen die lijden in deze wereld: op de grond komt een groot kruis te liggen, waar we brandende lichtjes op kunnen plaatsen.

Beide vieringen worden muzikaal omlijst met mooie liederen door de cantorij o.l.v. Reinier van Hoek en met Wout van Veen als organist.
Irma en Henk Jansen

Zaterdag 20 april 21.30 uur paaswake
Op deze avond van Stille Zaterdag begint de viering van het paasfeest. We beginnen ingetogen, ‘wachtend op wat komen gaat’ met een paar lezingen uit het Oude Testament die vooruitwijzen naar Pasen: schepping, uittocht en profetie. Dan ontsteken we buiten het paasvuur en lezen het Evangelie van de opstanding uit Lucas 24:1-12. We steken de nieuwe paaskaars aan en met het licht van de opstanding gaan we dan zingend naar binnen. En dan mag het best een beetje uitbundiger worden. In de vroege kerk was dit hèt moment waarop mensen gedoopt werden: met Christus gestorven en weer opgestaan uit de dood. Voor ons een moment waarop wij onze eigen doop in herinnering brengen. Wiejan van den Akker is organist in deze dienst. Lisanne en Jan Albert Veldman geven ook hun muzikale medewerking. Zo hebben we een diversiteit aan liederen: Psalm, gezang, Taizé en worship – alle lof aan de opgestane Heer!

Irma en Henk Jansen

 

Zondag 21 april 9.00 uur en 10.30 uur Eerste Paasdag

We vieren Pasen met het paasevangelie uit Johannes 20, de ontmoetingen in de tuin. Zo zetten we de lijn van Witte Donderdag (Joh. 13-17) en Goede Vrijdag (Joh.18-19) voort. Het worden feestelijke diensten, met veel muziek. En dat mag ook, want dit is toch dé hoogtijdag van ons kerkelijk jaar: de viering van de opstanding van onze Heer! De dood is overwonnen. Jezus leeft en wij mogen leven met Hem. Dat is niet te geloven. Maar zijn stem breekt door de tranen van Maria heen. De vreugde van Pasen breekt door ons ongeloof en onze twijfels heen.

De eerste dienst is net als donderdag en vrijdag met de cantorij ‘Laudate’ o.l.v. Reinier van Hoek, die met Pasen haar naam eer aan mag doen! De tweede dienst hebben we de medewerking van kinderkoor ‘Zing!’ o.l.v. Lisanne Veldman. In beide diensten is Wout van Veen de organist. In de tweede dienst is ook de afsluiting van het veertigdagen- en paasproject van de kindernevendienst ‘Een nieuw begin’: het tuintje is klaar, het feest kan beginnen!
Irma en Henk Jansen

 

Zondag28 april om 9.00 uur en 10.30 uur
‘Als pasgeboren kinderen’
Deze zondag na Pasen lezen we verder in het Paasevangelie, Lucas 24,13-35, het prachtige, bekende verhaal van de Emmaüsgangers. Een bijzonder rijk verhaal, waar de verwondering om het ongelooflijke van Pasen op een bijzondere manier uit de verf komt: ‘Brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?’

In de tweede dienst vieren we de doop van Naomi Jasmijn, dochter van Nico en Marleen van den Hoorn-van Panhuis. En twee kinderen ontvangen de kinderzegen: Lucas, zoon van Remco en Laura Verschoor-de Vente en Leonie, dochter van Peter en Annemarie Teeuwen-Kleine Deters. Daarbij kunnen we mooie muziek verwachten met de medewerking van Wout en Jolanda van Veen, Karin van der Valk en Kimberly Kortenhoeven: piano, zang, dwarsfluit en hobo.
Henk Jansen