Rondom de Maranathakerk

Zondag 10 februari  9.00 en 10.30 uur

Vrijwel alle volkeren en culturen hebben rituelen en feesten waarin de rollen worden omgekeerd; de dagelijkse verhoudingen tussen machthebbers en machtelozen, tussen rijken en armen, tussen mannen en vrouwen worden verwisseld. In onze cultuur zien we dat bijvoorbeeld bij examenstunts op scholen, waarin leerlingen voor één dag de baas zijn en de macht op school symbolisch overnemen. En in meer algemene zin bij carnaval, waarin een doorsnee persoon Prins Carnaval kan zijn en burgers op praalwagens en met mooie kostuums de politieke of maatschappelijke werkelijkheid op de hak nemen.
Het Joodse Poerimfeest is ook zo’n carnavalesk feest, waarin de rollen worden omgedraaid en de wereld op z’n kop zijn. Het grijpt terug op het Bijbelboek Ester waarvan we deze zondag juist zo’n kern-passage lezen waarin alle verhoudingen op z’n kop worden gezet:
We lezen in dit prachtige en intrigerende Bijbelboek Ester 5: 1 t/m Ester 6: 11. In de verkondiging wil ik, behalve het plaatsen van wat uitleg en kanttekeningen bij dit uiterst spannende én humorvolle gedeelte, ingaan om het omdraaien van de rollen in onze eigen werkelijkheid, in Gods werkelijkheid.
Het thema van de diensten luidt ‘de rollen omgekeerd’. In beide diensten speelt Wout van Veen orgel; in de tweede dienst zingt Quasi Modus o.l.v. Marten Kamminga met en voor ons. N.B. omdat er intussen meer kerken dan scholen participeren in de jaarlijkse school- en kerkdiensten, zijn enkele kerken dit jaar uit geroosterd. Dat geldt helaas ook voor de Maranathakerk. Maar ook al is er maar één kind aanwezig: dan nog is er in de tweede dienst een kindermoment, kinderlied en kindernevendienst.
ds. Sjaak Teuwissen