Rondom de Maranathakerk

 

Zondag 26 januari 9.00 en 10.30 uur

Deze zondag lezen we Mattëus 4: 12 t/m 22. Jezus wijkt uit naar Galilea nadat Johannes gevangen is genomen. Hij loopt daar aan de oever van het meer – letterlijk staat er: ‘de zee’. Dit is geen topografische opmerking: de zee is beeld van chaos, oervloed, van tohoewabohoe, van ellende en duisternis, van de schaduwen van de dood, van mensen die verdrinken in wankele bootjes. Daar vindt Jezus vissers die Hij opdraagt om Hem te volgen. Deze vissers krijgen de opdracht om vissers van mensen te worden. We leggen de verbinding met de Heilige Doop die in bepaalde opzichten ook gaat over het vangen van mensenkinderen vanuit het ‘doodswater van de zee’. We hopen in de tweede dienst twee kinderen te dopen: Evelien, dochter van Mark Molenaar en Heleen Sinte Maartensdijk; en Eline, dochter van Edgar en Anneloes Folkers-de Hoop. ‘Uit het water gevist’ is het thema van beide diensten.

In de eerste dienst speelt Bas Bel het orgel en heeft een meer klassieke orde van dienst. Er is ruimte voor een complete verkondiging. In de tweede dienst speelt Wout van Veen orgel, en is er extra muziek met o.a. Reinier van Hoek op de piano, Jolanda van Veen als zangeres en Marlinde de Wolf op viool. We zingen liederen uit verschillende bundels, waarvan veel aangedragen door de doopouders. Omdat er deze dienst zoveel andere dingen gebeuren zal de verkondiging wat bondiger zijn.

Welke dienst u ook bezoekt: het belooft hoe dan ook een prachtige zondagmorgen te worden in de Maranathakerk.

Ds. Sjaak Teuwissen

 

 

Zondag 2 februari  9.00 en 10.30 uur

Het echte geluk

Waar word je gelukkig van? Echt gelukkig? Jezus heeft daar een heel bijzondere kijk op, als we Matteüs 5:1-12 lezen. Het begin van de Bergrede. Jezus zet hier de kern uiteen van zijn verkondiging. Matteüs heeft gemeld dat Jezus kwam om te vertellen: ‘Het Koninkrijk van God is nabij gekomen. Keer je om!’ Hier werkt hij uit wat dat betekent: ‘Gelukkig de nederigen, degenen die verdriet hebben, de vredestichters….’ Gelukkig. Maar dan wel omgekeerd ten opzicht van wat velen als geluk beschouwen. Het is een mensenrecht dat we geluk mogen nastreven. Maar betekent dat niet vooral: gezondheid, rijkdom, welvaren, dat alles goed gaat met degenen die je lief zijn…. Meestal niet dat lijstje van Jezus.

De eerste dienst om 9 uur is zoals gebruikelijk een klassieke kerkdienst. De tweede dienst om 10.30 uur heb ik voorbereid met de tienercatechesegroep van Nanette en Cees Versteeg. We hebben gedeeld: welke dingen worden door jou allemaal ‘geliket’ en van welke dingen zou je willen zeggen, als dat kon: ‘dislike’. We lazen de Bijbel in Gewone Taal. Die noemt het Koninkrijk van God ‘Gods nieuwe wereld’. Mooie uitdrukking. En vertaalt Jezus’ woorden met ‘Het echte geluk….’ Dan is het meteen duidelijk: dit gaat niet over het geluk dat de wereld biedt. ‘U geeft mij vrede die de wereld niet geeft.’ (Opw. 654). Wat dan wel? Dat gaan we samen verkennen. De jongeren hebben hun inbreng. En neem allemaal je mobieltje mee! Dat is sowieso handig voor de collecte, of om de Bijbel te kunnen meelezen, maar  nu ook om interactief te onderzoeken wat ons geluk brengt.

Henk Jansen

 

RONDOM DE OUDE KERK

Zondag 26 januari 17.00 uur
Gezamenlijke middagdienst

‘Laat iedereen jullie kennen als vriendelijke mensen,’ schrijft Paulus in Filippenzen 4,5. Vriendelijkheid. Niet zo’n opvallende kwaliteit, maar in onze tijd en in onze samenleving misschien wel meer nodig dan ooit. Wat is het precies en hoe kun je het leren? Onlangs verscheen een nieuw boek van de ethicus Stanley Hauerwas, Brieven aan mijn peetzoon. De eerste brief daarin gaat al meteen over vriendelijkheid. Hauerwas is zelf een imposante, dominante man. Maar schrijft prachtig over ‘kleine’ karaktertrekken, zoals eerder in Zalig de zachtmoedigen. In deze dienst willen we samen dus verkennen wat vriendelijkheid is. Er zijn ook allerlei liederen die haar bezingen, zoals het bekende ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’. Gerrit ’t Hart is onze organist en ondergetekende hoopt genoeg bij stem te zijn om ook een paar liederen voor te kunnen zingen, zoals het Byzantijnse ‘Vriendelijk licht’ (Lied 238) en de verzen van het Taizélied ‘Gelukkig wie need’rig zijn’ (Lied 734).
Henk Jansen