Rondom de Maranathakerk

Zondag 21 juli, 9.30 uur
In de zomer is er éen gezamenlijke dienst in de Maranathakerk en die begint om 9.30 uur.
Deze zondag is de stepgroep SoDoubleU uit Houten bij ons te gast; ze waren hier al eerder, en enthousiast ontvangen door oud en jong. Voor wie daar niet bij was (zoals ondergetekende): we laten ons verrassen!
Het thema voor de dienst is: Nodig, nuttig of aangenaam? We lezen uit Lucas 10 over de zussen Maria en Marta, die ieder een andere visie hebben op wat nodig is. We proberen in dit (over)bekende Bijbelverhaal te zoeken naar een boodschap die ons ook vandaag wat te zeggen heeft, zonder te vervallen in stereotypen. Feit is wel dat onze persoonlijkheid een rol speelt bij hoe we in ons geloof staan, en hoe we ons verhouden tot elkaar en onze Heer. Hoeveel ruimte geven we elkaar om te zijn wie we zijn, en wat zou Jezus daarover zeggen?

In ieder geval is iedereen van harte welkom in Gods huis, dus kom zoals je bent: met open armen word je ontvangen!
Irma Jansen-Kleinjan

 

Zondag 28 juli 9.30 uur
In de dienst van 28 juli lezen we uit Genesis 28: 20-31, waar Abraham een klemmend appèl op Gods barmhartigheid doet om Sodom te sparen.
En we lezen Lucas 11: 1-13, waar Jezus zijn volgelingen leert bidden.
Uit mijn jeugd herinner ik me nog levendig de kinderlijke frustratie die  opkwam wanneer ik om een snoepje of een koekje vroeg. Steevast was er dan wel een volwassene die zei: “Kinderen die vragen worden overgeslagen”. Dat vond ik altijd oneerlijk. Want als je niet vroeg kreeg je ook niets.
Van Jezus krijgen we een heel andere boodschap. Hij zegt: “Wie vraagt ontvangt, wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal opengedaan worden”.
Het zijn juist de kinderen van God die vragen,die  NIET worden overgeslagen.
Een bemoedigende belofte, dat zeker. Maar ook een belofte met een keerzij.
Want velen hebben de ervaring dat we niet ontvangen waar we om gevraagd hebben.
|Genoeg stof dus om nog eens goed over na te denken.
Peter Rotteveel

Zondag 4 augustus om 9.30 uur
We leven in een visueel ingesteld tijdperk. We hebben steeds meer beelden nodig om ons ergens iets bij te kunnen voorstellen. Maar dat kan ook zonder plaatjes. Het komt er nu meer dan ooit op aan wat en hoe je iets zegt. Er worden veel trainingen gegeven in presenteren. In TED-talks vertellen mensen binnen 18 minuten het verhaal van hun leven: wat drijft jou ten diepste? En ook de ‘elevator-pitch’ is populair: in drie zinnen kunnen aangeven wat voor jou het allerbelangrijkste is. Als je de kans krijgt om iemand heel in het kort te vertellen wat je drijft, dan moet je die kans benutten.

De eerste brief van Petrus vraagt net zoiets van ons. Dan gaat het om geloof en de hoop die in je is. Als mensen je vragen gaan stellen, wat heb je dan te zeggen? In 1 Petrus 3:15 worden we opgeroepen altijd klaar te zijn om verantwoording af te leggen van de hoop waar we van leven. Hoe doe jij dat?
Henk Jansen

Rondom de Oude Kerk
Zondag 28 juli om 17.00 uur Zomerzangdienst

In de serie over rust/zomer/recreatie/op reis is nu het thema ‘Pelgrimeren’.
Niet elke reis is een pelgrimage. Als je met vakantie gaat is het doel ontspannen, recreëeren. Als je voor je werk op pad moet, is dat om je werk te doen. Pelgrims gaan op weg naar een heilige plek. Waarom? Om daar God te ontmoeten? Velen weten niet eens goed waarom. Misschien eigenlijk ook wel vooral om te recreëren, letterlijk: herschapen te worden. Loslaten wat achter je lag. Je openstellen voor het nieuwe dat komt. Het gaat vaak niet eens om het bezoeken van de heilige plaats. Pelgrims zeggen vaak: ‘Het doel is de weg.’ Het onderweg zijn zelf is wat je drijft.
Deze houding is leerzaam. Misschien kan die altijd wel helpen als je op reis gaat, ook als het met een duidelijk doel is als ‘werk’, ‘vakantie’, ‘iemand bezoeken’… En zelfs als je thuisblijft: je levensreis gaat ondertussen wel door.
Dit is ook de ervaring van Israël: de tocht door de woestijn – het beloofde land is het doel, maar juist onderweg in de woestijn kom je jezelf, elkaar en ook God tegen!
Op deze zomerse zondagmiddag gaan we samen Pelgrimsliederen zingen. Als inspiratie voor elke reis die we maken.
Henk Jansen