Rondom de Maranathakerk

Zondag 24 november 9.00 en 10.30 uur

Deze zondag van de Voleinding gedenken we alle mensen die ons zijn voorgegaan. We noemen de namen van de gemeenteleden die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Nabestaanden zijn hartelijk uitgenodigd – iedereen is welkom! Na het noemen van de namen krijgt u gelegenheid om een lichtje aan te steken met het licht dat we ontlenen aan de paaskaars. Want in dat licht willen wij gedenken. Het is gedenken en vooruitzien. Niet voor niets doen wij dat in onze kerk op deze zondag. Geen ‘allerzielen’ zoals in de RK traditie, maar op de zondag van Voleinding. De blik gericht op de opstanding van de doden. Voor veel mensen is ‘opstanding’ een moeilijk begrip. Leven na de dood? Elkaar weerzien? Het roept veel vragen op. Vooral als het je persoonlijk raakt, omdat je een geliefde moet missen. Ons verstand schiet hierbij tekort. Of het zit juist in de weg.
Er wordt wel eens gezegd: dat kun je in deze tijd toch niet meer geloven? Maar was dat in andere tijden zoveel anders? Ook onder Jezus’ leerlingen waren er die scherpe vragen stelden. En Paulus was ook te intelligent om iets zomaar te slikken. Bij hem gaan we deze zondag te rade: het grote hoofdstuk 15 van de eerste brief aan de Korinthiërs, helemaal gewijd aan vragen over de opstanding. We krijgen geen pasklaar antwoord. Maar wel een enorme bemoediging met het prachtige beeld van de graankorrel: ‘Wat in vergankelijke vorm wordt gezaaid, wordt in onvergankelijke vorm opgewekt. Wat onaanzienlijk en zwak is wanneer het wordt gezaaid, wordt met schittering en kracht opgewekt’(vers 42-43).
In beide diensten rekenen we op de medewerking van cantorij Laudate om ons zingend te ondersteunen.
Irma en Henk Jansen

Zondag 1 december 9.00 en 10.30 uur
We slaan de bladzijde om naar een nieuw kerkelijk jaar; het is advent 2019. We lezen het tweede hoofdstuk uit de profeet Micha. Micha is een ‘klokkenluider’ avant-la-lettre: iemand die misstanden aan de kaak stelt en onheilstijdingen brengt. En dat levert weerstand op. Er staat een pittige tekst op het programma. Maar dwars daar doorheen klinken ook woorden van hoop en nieuw perspectief.
Hoop en nieuw perspectief: juist dat speelt een rol als een kind geboren wordt en als we zo’n kind mogen dopen. Klaagt Micha de mensen nog aan met de woorden ‘Jullie ontnemen hun kinderen voor altijd de luister waarmee ik hen heb bekleed’; wij zetten deze eerste adventszondag juist in op het tegenovergestelde: ‘de luister waarmee Ik de kinderen heb gekleed.’ Zo luidt het thema van beide diensten. We hopen deze zondag in de tweede dienst Jasper (zoon van Erwin en Nadine Folkers-Willemsen) en Jelle (zoon van Gert en Marlies Kwant-Herder) te dopen. In de eerste dienst bespeelt Harrie den Besten het orgel; in de tweede dienst bespelen Wout van Veen en Reinier van Hoek de toetsen en er is extra muziek. O.a. Geri Westerink-Raven en Nadine Folkers-Willemsen - moeder van één van de dopelingen - tekenen voor de zang.
Ds. Sjaak Teuwissen

RONDOM DE OUDE KERK
Zondagmiddag 24 november 17.00 uur
In de Oude Kerk is op zondagmiddag 24 november om 17.00 uur weer een gezamenlijke middagdienst met als thema: Op zoek naar de ziel. De kerk sprak in het verleden over 'zieleheil', over het aantal 'zielen' - maar hoe kijken we eigenlijk naar de ziel? Wat zegt de Bijbel erover? En is het terecht dat het begrip in de kerk verdwijnt - terwijl het op andere plaatsen, als in tijdschriften als Happinez of in de neurowetenschap juist opleeft? Dit jaar besteedt ook de PKN-synode aandacht aan dit onderwerp - want er is een boekje over dit onderwerp in de maak. Muzikale medewerking wordt verleend door het Vocaal Ensemble Pavane o.l.v. mevrouw Joke Hooikammer. Voorganger is ds. Peter Verbaan.
U bent allen van harte welkom en de toegang is vrij.
ds. Peter Verbaan