MUSICAL MUSICAL MUSICAL


"Met de groeten van Paulus"

Het seizoen 2008/2009 wordt hard aan de musical "Met de groeten van Paulus" gewerkt. De musical gaat over Paulus. Wie is die Paulus. Wat dreef hem. Waar stond Paulus in die tijd voor.

Het hoogste woord

Hij kan zijn mond niet houden, die Paulus. Hij voert in zijn brieven en in de verhalen die over hem te vinden zijn in het Bijbelboek Handelingen het hoogste woord. Hij is een gedreven persoon. Hij wil het evangelie, het goede nieuws over Jezus van Nazaret niet voor zichzelf houden maar aan iedereen vertellen die maar luisteren wil. Door het leven van Jezus is voor Paulus voor eens en voor altijd duidelijk geworden dat mensen niet bestemd zijn om te lijden. God kiest voor het leven. En dat mag de hele wereld horen.

Geloofsgesprek

Deze musical zet die dialoog, dat geloofsgesprek, voort. Bijzondere momenten uit het leven van Paulus komen aan bod. Zo maken spelers en toeschouwers kennis met zijn verhaal. Maar de spelers reageren ook op teksten van Paulus. Ze geven hun commentaar, gaan ermee in gesprek en vertalen ze naar deze tijd. Zo wordt duidelijk wat de boodschap is van Paulus, toen en nu. Zo wordt de afstand overbrugd tussen Paulus en de tegenwoordige tijd.

In beweging

De Protestantse Kerk in Nederland heeft zich verbonden aan deze musical. Ze wil niet alleen mensen laten kennismaken met de Bijbelse figuur Paulus en de betekenis van zijn woorden voor hier en nu, maar ook mensen in beweging brengen. Dat deed Paulus ook. Overal waar hij kwam gebeurde iets. Zijn verhaal over Jezus bracht beroering, verwarring, verbazing, verandering, hoop.
Aangestoken door de messiaanse weg van Jezus werd hij zelf iemand van de weg en ging hij anderen voor op die weg. Dat was ook de naam waarmee christenen in zijn tijd werden aangeduid: mensen van de weg. Voor Paulus is de weg van Jezus tegenwoordige en toekomende tijd. In wat hij zegt en doet wordt dat zichtbaar. Met grote vrijmoedigheid laat hij zijn stem horen en houdt hij vast aan het koninkrijk van God, aan gerechtigheid, vrede en vreugde voor alle mensen. De musical brengt dit geloof van Paulus tot klinken.

Met de groeten van …

Met deze musical over Paulus gaat u verder op de weg die hij ook is gegaan: de weg van Jezus, de weg van geloof, hoop en liefde. Dat zijn woorden van Paulus en ook de laatste woorden in het slotlied van deze musical.

Samenvatting verhaal

Het reclamebureau M&ID sleept een mooie order in de wacht: een reclamecampagne die Paulus weer op de kaart moet zetten. De opdrachtgever is de Protestantse Kerk in Nederland.
Maar de opdracht is niet eenvoudig, want M&ID moet aan de volgende drie doelstellingen beantwoorden:

1. Laat zien hoe het verhaal over Paulus ook alweer ging:
Story Paulus.

2. Laat zien waarom Paulus nog altijd actueel is:
Paulus Today.

3. Laat zien wat de kerk van Paulus kan leren:
Product Paulus.

De aanvankelijke feeststemming wordt door de complexiteit van de opdracht flink getemperd, maar Janine, de daadkrachtige directeur van M&ID, zet haar medewerkers direct aan het werk.

Aan het werk


Met veel mensen werken we aan deze musical. Iedere maandagavond wordt er druk geoefend door spelers, zangers, jongeren, ouderen, etc. Achter de schermen gebeurt ook het nodige. Voorbereidingen worden getroffen door decorbouwers, er zijn mensen die zich bezig houden met kleding en grime, licht en geluid, muziek en ga zo maar door. Er zijn tal van andere organisatorische klussen te klaren. We gaan er voor!!!!!


    * naar: Speeldata

    * naar: YouTube, repetitie 16 februari

    * naar: YouTube, repetitie 15 maart

    * naar: YouTube, een samenvatting van 20 en 21 maart