Over de musical MozesMozes de Musical

Het indrukwekkende levensverhaal van Mozes staat centraal in deze musical.
Mozes ... een verhaal vol contrasten. Over wanhoop en hoop, onderdrukking en bevrijding, ongeloof en verwachting. Maar bovenal een verhaal over identiteit. Mozes, de man met twee identiteiten (Egyptenaar én Hebreeër), die het volk - nadat ook God bij de 'brandende braamstruik' heeft laten ervaren wie hij is ('Ik ben ..') - naar een beloofd land brengt. Maar daarvoor is het wel nodig dat het volk eerst 'stage loopt' in de woestijn. Om daar met elkaar een verhaal te schrijven. Te ontdekken wie ze zijn en hoe ze, te midden van de volken, kunnen leven in het nieuwe land.

     

Mozes, de man met zoveel verschillende kwaliteiten. De bemiddelaar tussen God en mensen, de profeet, de visionair, de wetgever, de opvoeder, de bevrijder, de leider. De man die geboren werd als een ter dood veroordeelde, maar zijn generatie overleefde. Die opgroeide aan het hof van de farao als 'zoon van', maar die vooral inhoud geeft aan de Hebreeuwse betekenis van zijn naam: 'eruit getrokken' De geredde, die moest redden. Die de woestijn in vluchtte omdat hij een Egyptenaar had gedood. Maar die na veertig jaar (een mensenleven) terugkomt om, bijgestaan door zijn broer Aáron, het volk uit het land van de dood te leiden. En die van dit ongeregeld zootje, dat grenzeloos lijkt, een hecht volk maakt. Het de Tien Woorden geeft: een blauwdruk van de wereld zoals die moet zijn. De wet die nog steeds de basis is van onze (democratische) waarden.

In deze musical zijn bewust nieuwe verhaal-figuren toegevoegd om ervoor te zorgen dat dit overbekende verhaal met nieuwe, verrassende invalshoeken beleefd kan worden. Zoals Merit - een Egyptische vrouw - die verliefd wordt op de 'Egyptische' prins Mozes.

Een onmogelijke liefde, zeker in de ogen van Mane, haar broer, die de bijzondere Mozes geen moment serieus neemt en hem als 'die boerenkinkel uit Gosen' typeert. Zijn beeld wordt bevestigd als Mozes lafhartig vlucht, zonder te vertellen waarom. Merit blijft radeloos achter, gissend naar de identiteit van haar geliefde. Al snel trouwt ze - tot grote vreugde van haar broer - met Asali, een legeraanvoerder.

Jaren gaan voorbij en de herinnering aan Mozes vervaagt. Tot hij opeens terugkeert naar Egypte. Om het volk naar de vrijheid te leiden. Aan het hof ontmoet hij Merit, in wie de liefde opnieuw oplaait. Maar weer lijkt het alsof ze hem zal laten gaan, samen met alle ándere Hebreeërs. Merit neemt een dapper besluit. Ze gaat tijdens de nacht van de uittocht met hem mee. Aan de overkant van de Rietzee, als Asali met het leger is verdronken, kan en wil ze niet meer terug. Ze vergezelt Mozes bij zijn tocht door de woestijn. Als zijn beste raadgever en als iemand die tot het eind met hem meeloopt.

Natuurlijk ... ook Mirjam, Aáron, Jochebed en Amram komen op het toneel. Want zij zijn onlosmakelijk met zijn leven verbonden.
We hebben keuzes moeten maken. Veel, heel veel episodes zijn blijven liggen. Dat kon niet anders. Niet alleen qua omvang, maar ook wat betreft de aard van de verhalen. We komen in de boeken van Mozes veel gesprekken tegen: met het volk en met God. En veel woestijnscènes die zich lang niet altijd lenen voor een vorm als musical. Maar de grote lijn van het verhaal wordt verteld: gezongen en gespeeld. Een lijn die dus gaat over hoe een mens, hoe een volk - gevoed door een droom over een beloofd land - zijn identiteit verwerft. Met alle vragen die hierbij horen. Vragen van ruim drieduizend jaar geleden, maar ook van nu.

Aan deze musical is in Ermelo een half jaar gewerkt om op 31 maart en 1 en 2 april een prachtige voorstelling neer te zetten. Meer dan 100 medewerkers uit onze gemeente werken eraan mee, achter de schermen aan het decor, het geluid, het licht, de kleding, de PR, de kaartverkoop enz. En, voor u straks voor de schermen, de spelers, de zangers, de muziekgroep. Wij hopen u/je op één van de 4 uitvoeringen te ontmoeten en een onvergetelijke ervaring mee te geven.

De voorstellingen zijn in de Immanuelkerk, Stationsstraat 137 in Ermelo.

31 maart en 1 en 2 april met aanvangstijd 19.30 (zaal open 19.00 uur)
En zaterdagmiddag 2 april met aanvangstijd 14.30 (zaal open 14.00 uur)

Toegangskaarten (€ 7 voor de avondvoorstellingen en € 5 voor de middagvoorstelling) zijn verkrijgbaar bij het kerkelijk bureau, Stationsstraat 135 en bij Jonker Herenmode, de Enk 1 in Ermelo. Ook kunt u kaarten reserveren door een email te sturen naar mozesermelo@gmail.com met naam, adres, de gewenste voorstelling en het aantal kaarten.

 

  Naar de nieuwsbulletins
  Naar foto's en films