Beheer

Met de komst van de PKN in 2004 heeft de Gereformeerde Kerk een College van Kerkrentmeesters.
Het College van Kerkrentmeesters heeft naast de zorg over de kerkgebouwen en de goede gang van zaken daarin tijdens kerkdiensten en andere activiteiten, de verantwoording over alle vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente die van niet-diaconale aard zijn.