Financiële verantwoording Diaconie

Begrotingen
  * Begroting 2019
  * Begroting 2018
  * Begroting 2017
     
Financiële verslagen
  * Jaarrekening 2017
  * Jaarrekening 2016  met  Toelichting jaarrekening
  * Jaarrekening 2015