Uitvaart

Als iemand stervende is, of zojuist gestorven, moeten er in korte tijd veel beslissingen worden genomen. Soms kan dat pas na het overlijden, soms kunnen er al wensen bekend zijn van de overledene zelf, of van de nabestaanden. De uitvaartverzorger zal zijn of haar kennis graag gebruiken om u hiermee terzijde te staan.

Als iemand gestorven is, kan óók de kerk hulp bieden:
* er zijn immers vele vormen van liturgie, liederen, gebeden: modern of klassiek, poëtisch of sober
* er zijn woorden uit de Bijbel, die mensen al eeuwen helpen gevoelens onder woorden te brengen voor God en elkaar
* er is een kerkgebouw met vele mogelijkheden
* er zijn mensen, predikanten, kerkenraadsleden en gemeenteleden die graag hun praktische ervaring en geestelijke kennis met u delen.

Hopelijk is de brochure "Rondom Levenseinde en Uitvaart" (*) daarbij eveneens behulpzaam. De brochure is een pdf bestand dat u hier kunt openen of downloaden.

(*) Uitgave ten dienste van de Gereformeerde Kerk te Ermelo / gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland.