Werkgroep Zending (ZWO)

Werkgroep Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking
De werkgroep ZWO wil de gemeente bij Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking betrekken.
Zij doet dit door voorlichting, steun aan projecten, het meewerken aan zendings- en werelddiaconaats-zondagen en het verzamelen van gelden om daarmee armen en verdrukten in de wereld te steunen.
Waar mogelijk wordt dit in samenwerking met andere kerken en instellingen in Ermelo uitgevoerd.

Contactpersoon:
Mw. E. Brouwer, Smidsweg 10, tel. 0341-494914, elsbrjam@yahoo.com