Kerkelijk Bureau

Het Kerkelijk Bureau vindt u aan de Stationsstraat 135, 3851 ND in Ermelo (tel. 0341 - 552 557 of  06-33 942 323).
Het bureau is geopend op maandag-, dinsdag- en vrijdagmorgen van 09.30 - 11.30 uur, en op woensdagavond van 19.00 - 20.00 uur.

U kunt bij het bureau terecht voor alle zaken die betrekking hebben op de administratie van de kerk, zoals:
- het aanvragen van doopbediening en kerkelijke huwelijksbevestiging,
- het aanvragen van kerkradio,
- een abonnement op het kerkblad Antenne,
- het bestellen van een CD-opname van een dienst,
- het bestellen van collectebonnen,
- het betalen van de VVB,
- het opgeven van verhuizing in/buiten Ermelo,
- de huisdrukkerij (email: huisdrukkerij.gk@pknermelo.nl).

De ledenadministratie wordt verzorgd door Aletta van Meer en Femmy Marinus: kerkelijkbureau.gk@pknermelo.nl .
De financiële administratie wordt verzorgd door Cor de Jong: fin.adm.gk@pknermelo.nl .

De Gereformeerde Kerk te Ermelo bestaat uit de secties Boskant, Heidekant en Zeekant. Zie hier voor de geografische indeling van de secties, de contactgegevens van de sectieteams en de contactgegevens van de predikanten

Bankrekeningnummers vanaf 1 november 2018, alle t.n.v. de Gereformeerde Kerk Ermelo:
- Voor betaling van collectebonnen, etc.:  NL38 RABO 0373 7406 62
- Voor betaling van de VVB:  NL79 RABO 0373 7407 00
- Voor betaling van het kerkblad:  NL29 RABO 0373 7407 27
- Voor Taakgroep Z.W.O.:  NL63 RABO 0373 7406 97
- Voor Werkgroep Leerhuis:  NL16 RABO 0373 7406 70
- Voor Evangelisatiecommissie:  NL85 RABO 0373 7406 89
 

-- terug --