Kerkelijk Bureau

Het Kerkelijk Bureau vindt u aan de Stationsstraat 135, 3851 ND in Ermelo (tel. 0341 - 552 557 of  06-33 942 323).
Het bureau is geopend op maandag-, dinsdag- en vrijdagmorgen van 09.30 - 11.30 uur, en op woensdagavond van 19.00 - 20.00 uur.

U kunt bij het bureau terecht voor alle zaken die betrekking hebben op de administratie van de kerk, zoals:
- het aanvragen van doopbediening en kerkelijke huwelijksbevestiging,
- het aanvragen van kerkradio,
- een abonnement op het kerkblad Antenne,
- het bestellen van een CD-opname van een dienst,
- het bestellen van collectebonnen,
- het betalen van de VVB,
- het opgeven van verhuizing in/buiten Ermelo,
- de huisdrukkerij (email: huisdrukkerij.gk@pknermelo.nl).

De ledenadministratie wordt verzorgd door Aletta van Meer en Femmy Marinus: kerkelijkbureau.gk@pknermelo.nl .
De financiële administratie wordt verzorgd door Cor de Jong: fin.adm.gk@pknermelo.nl .

De Gereformeerde Kerk te Ermelo bestaat uit de secties Boskant, Heidekant en Zeekant. Zie hier voor de geografische indeling van de secties, de contactgegevens van de sectieteams en de contactgegevens van de predikanten

Bankrekeningnummers, alle t.n.v. de Gereformeerde Kerk Ermelo:
- Voor betaling van de VVB: SKG bank, NL54 FVLB 0635 8016 47
- Voor betaling van het kerkblad: SKG bank, NL32 FVLB 0635 8016 55
- Voor betaling van collectebonnen, etc.: SKG bank, NL44 FVLB 0699 8798 33
 

-- terug --