Leren

De Taakgroep Leren is een samenwerkingsverband van drie werkgroepen die binnen de Gereformeerde Kerk van Ermelo actief zijn op het gebied van leren. Iedere werkgroep is vertegenwoordigd in de taakgroep. Ook maakt een predikant er deel vanuit.
 
De taakgroep bestaat uit: 

Ds. Henk Jansen   namens de predikanten en de werkgroep Catechese
Coby Klop werkgroep Kerk en Israël
Liek Mulder voorzitter (e-mail: liekmulder@hetnet.nl)
Wieb de Vries werkgroep Leerhuis
Peter Rotteveel  

In de Taakgroep Leren wordt informatie uitgewisseld over de activiteiten van de drie werkgroepen waardoor iedere werkgroep op de hoogte is van wat er elders in de gemeente op het gebied van leren gebeurt.

Verder stimuleert de taakgroep via concrete activiteiten en initiatieven het leren van de gemeente en van gemeenteleden. Een voorbeeld is het organiseren van nabesprekingen van diensten, vanaf juli 2019. Ook is er contact en overleg met de talrijke gesprekskringen en -groepen in onze gemeente.

Hoe kunnen we het ‘leren van de gemeente’ nog meer intensiveren? We ontvangen graag suggesties. Via de e-mail of mondeling. We kijken ernaar uit!
 

-- terug --