Werkgroep Catechese

In onze kerk geven we catechisatie aan kinderen en tieners:
 
Kindercatechese voor groep 3 - 8 van de basisschool
Op drie donderdagmiddagen van 15.45 – 16.45 uur, voor gecombineerde (basisschool)groepen 3-4, 5-6 en 7-8. Het ene jaar rond een bepaald thema, zoals bv ‘Bijbel’, ‘Kerk’ of ‘tien geboden’; het andere jaar via een ‘spoor’ van de Samenleesbijbel.
Naast deze drie donderdagmiddagen is er één aparte middag rondom de Heilige Doop, en één middag rondom het Heilig Avondmaal [in onze gemeente mogen kinderen deelnemen aan het Heilig Avondmaal].
Zo gaan de kinderen in de basiscatechese op ontdekkingstocht: er gaat een wereld voor ze open!
 
Tienercatechese voor 12 - 16 jarigen
Op twee keer 5 zondagavonden komen tieners in kleine leeftijdsgroepen bij iemand thuis. Catecheten zijn vrijwilligers, die in duo’s de avonden voorbereiden en tieners ontvangen. Elk seizoen staat een bepaalde rode draad centraal, zoals bijvoorbeeld ‘Bijbel’, ‘Kerk’, ‘tien geboden’ of ‘geloofsbelijdenis’.
Naast deze avonden thuis is er een gezamenlijke startavond in september, een gezamenlijke excursie in januari en een afsluitende kerkdienst voorbereid met tieners. De tienercatechese wordt gecoördineerd door een werkgroep waarin ten minste één predikant participeert.
 
Belijdeniscatechese
Elk jaar start een belijdeniscatechese-groep, zowel bedoeld voor degenen die overwegen Openbare Geloofsbelijdenis af te leggen, als degenen die zich daarop vrijblijvend willen oriënteren, of al belijdenis hebben gedaan; bijvoorbeeld bij de Doop van een kind.
Elk seizoen is een andere predikant verantwoordelijk voor de belijdeniscatechese; hij of zij vult het in op eigen wijze, in samenspraak met de deelnemers. De belijdenisdienst vindt doorgaans plaats op Pinksteren in één van beide kerkgebouwen.
 
Meer informatie
Voor meer informatie, neem contact op met ds. Henk Jansen, email: henkkleinjansen@gmail.com .