Werkgroep Kerk en Israël

Doelstelling werkgroep
De werkgroep heeft als doelstelling om vorm en inhoud te geven aan de onopgeefbare band van de gemeente met het volk Israël.
Een van de manieren waarop dat gebeurt is het organiseren van de jaarlijkse Israëlzondag in oktober in de plaatselijke kerken. Bij die gelegenheid wordt gezorgd voor een liturgische bloemschikking en de ook de Menora, de speciale zevenarmige joodse kandelaar, staat dan in de kerk. Vaak is er ook iets speciaals. Verder besteedt de werkgroep in het kerkblad Antenne met een hoofdartikel aandacht aan de verhouding kerk en Israël en de Israëlzondag. Ook op andere momenten in het jaar publiceren we berichten in Antenne.
In een recent verleden hadden we nog de juiste samenstelling om op eigen kracht lezingen en evenementen te organiseren. Daar ontbreken momenteel de middelen voor. Wel doen we voor studiedoeleinden nog kennis op door provinciale, classicale en landelijke vergaderingen en conferenties bij te wonen.
Het contact met de Hervormde Commissie voor Kerk en Israël is nauw. De organisatie van lezingen in PKN verband zou niet lukken zonder de hulp van de Hervormde Commissie.

Contactpersoon voor werkgroep Kerk en Israël: Coby Klop, e-mail kerkenisrael.gk@pknermelo.nl.

Zie hier een discussiestuk over het Israëlisch-Palestijns conflict.

Nota bene
De naam Taakgroep 'Leren' (leren als doorgaand proces) is van joodse komaf. De specifieke leertraditie binnen het Jodendom kan ons inziens een enorme stimulans geven aan de activiteiten van alle kerkelijke werkgroepen en van de kerk als geheel.