Ontmoetingsconcerten 2018-2019

Ontmoetingsconcerten Immanuelkerk

Op weg naar eerste lustrum
Het seizoen 2018-2019 wordt al weer het vijfde seizoen in deze serie concerten die drie maal per jaar in de Immanuelkerk worden gehouden. Kenmerkend voor de serie is de gevarieerdheid in de verschillende programma’s maar ook de laagdrempeligheid. Dit gebeurt door de toegangsprijs laag te houden en het publiek de gelegenheid te geven niet alleen elkaar, maar ook de uitvoerende musici te ontmoeten. Velen maakten daar de afgelopen vier jaar gebruik van en alom klonk waardering hiervoor.

Programma
Voor het seizoen 2018-2019 is opnieuw een gevarieerd programma samengesteld onder het motto ‘voor elk wat wils’.
Op 3 november 2018 verzorgden Erik-Jan van der Hel en Wiejan van de Akker een orgelconcert met medewerking van andere Ermelose musici. Het oorspronkelijk op deze datum geplande fotoconcert over Ermelo wordt een jaar opgeschoven.
Op 9 februari 2019 zingt het Kamerkoor van de COV Noordwest Veluwe onder leiding van Jurriaan Grootes voor ons. Meerstemmige vocale werken afgewisseld met instrumentale muziek.
Op veler verzoek wordt op 6 april 2019 weer de Paascantate ‘The Day He Wore My Crown’ uitgevoerd door een Ermelo’s interkerkelijk projectkoor en -orkest. In september 2018 komt een oproep hiervoor in de plaatselijke media en kerkbladen en kunt u zich opgeven.
Te zijner tijd volgen per concert nadere details, maar de toegangsprijs blijft komend jaar vijf euro.

Planning
Omdat wij hierover wel eens opmerkingen krijgen, willen wij u een inkijkje geven in de manier waarop bovenstaande data tot stand zijn gekomen. Eind 2017 hebben wij een tiental koren en orkesten uit Ermelo e.o. benaderd met de vraag of zij voor het seizoen 2019-2019 al concerten hebben gepland. Bij de helft daarvan was dat nog niet bekend. Anderen noemden enkele “misschiendata” en sommigen wisten al concrete data. Daarnaast hebben wij rekening te houden met schoolvakanties en feestdagen. Ook is het nodig om sommige musici al een jaar van tevoren te bespreken.
Rekening houdend met al deze factoren en afwegend hoeveel concurrentie wij in bepaalde gevallen zouden ondervinden, zijn wij tot genoemde data gekomen. En als dan later één of meerdere van de andere concertanten hun eigen data plannen die gelijk vallen met één van onze concerten, wilt u ons dan niet meer de vraag stellen of wij dat niet beter hadden kunnen afstemmen?
Overigens zijn wij voortdurend benaderbaar voor kritiek en suggesties.
 
 
De organisatoren van de Ontmoetingsconcerten

V.l.n.r. Wiejan van den Akker, Louis Godschalk, Annemarie Reinsma en Erik-Jan van der Hel.

o-o-o

 

Geplaatst op: 
zaterdag, 5 januari, 2019