Welkom nieuwe collega

Als team van predikanten zijn we heel blij met de benoeming van Marga Snoeij als nieuwe collega. We hebben al even kennis gemaakt en heten haar hartelijk welkom. Als kerkelijk werker komt zij vanaf 1 december voor 2 dagen per week ons team versterken in het pastoraat onder de ouderen die wonen in zorgcentra en verpleeghuizen. Voor u is dat een nieuwe situatie, voor ons als predikanten ook. Hoe gaat die nieuwe situatie er precies uitzien? Dat moeten we samen gaandeweg ontdekken.
 
Zoals we het nu voor ons zien, betreft het de pastorale zorg aan leden van onze gemeente in alle zorgcentra in en rond Ermelo, inclusief de bewoners van Croonenburgh. Echtparen van wie één van de partners in een verpleeghuis woont, blijven net als nu het geval is, samen onder pastorale zorg van de sectie en predikant van de thuiswonende partner.
Het is de bedoeling dat Marga Snoeij het pastoraat gaat verzorgen in alle voorkomende situaties: gewoon contactbezoek, bij bijzondere gebeurtenissen en ook rond overlijden, inclusief het voorgaan in de uitvaartdienst.
 
Wij hebben samen met Marga afgesproken dat we willen zorgen voor een ‘warme overdracht’. We hebben veel warme contacten met u opgebouwd in de afgelopen jaren en dat breek je niet zomaar af.
We willen de eerste twee maanden, december en januari, de tijd nemen om Marga goed te laten beginnen. Dat zij de tijd heeft voor goede kennismaking met u allemaal en met de huizen waar zij komt. En dat u haar kunt leren kennen.
Tegelijk kan Marga dan met de ouderlingen en pastoraal medewerkers met wie zij gaat samenwerken een goed contact opbouwen.
We hopen u allemaal duidelijk te informeren en als dingen onduidelijk zijn, mag u altijd een beroep op ons doen.
 
Vanuit haar ervaring en hoe we haar als persoon hebben leren kennen, hebben wij er alle vertrouwen in dat u aan haar een goede, warme pastor zult hebben.

Namens het team van predikanten, Henk Jansen
 
(naar contactgegevens pastoraal team)
 
 

Geplaatst op: 
woensdag, 9 januari, 2019