Koffieschenken in de Immanuelkerk

Zoals iedereen weet drinken we elke zondag met elkaar koffie in de kerk. Hier wordt veel gebruik van gemaakt door kerkleden en gasten, waar we erg blij mee zijn. Ook dit is kerk zijn met elkaar. Een stukje ontmoeting en omzien naar elkaar.
Er zijn veel mensen die het mogelijk maken om dit iedere week te realiseren, maar nu zoeken we versterking van het koffieschenkteam. We hopen dat een paar mensen zich willen aanmelden, zodat we het rooster sluitend kunnen maken.
Als de schenklijst weer op orde is gaat het om één keer in de acht weken. Ik reken op jullie medewerking.
 
Vriendelijke groet,
Marina van den Berg, email: marinavdberg@kpnmail.nl
 
 

Geplaatst op: 
donderdag, 8 november, 2018