Taakgroep Communicatie, verzoek emailadressen

Nieuwe digitale omgeving
 
Sinds eind 2016 is op verzoek van het College van Kerkrentmeesters (CVK) een werkgroep bezig geweest de mogelijkheden voor een intranetomgeving voor onze kerk te onderzoeken. Na een uitgebreide inventarisatie onder diverse geledingen is er een verzoek ingediend bij de CvK om akkoord te geven op het ontwikkelen van een nieuwe website met een afgeschermde intranetomgeving.
Dit verzoek is destijds gehonoreerd en er is een commissie digitale middelen gevormd. Deze commissie heeft een traject doorlopen waarbij gebruikers van diverse geledingen zijn gevraagd input te leveren. Aan de hand hiervan is een programma van eisen opgesteld.
 
In 2018 is de Taakgroep Communicatie hierbij betrokken en heeft de opdracht gekregen om dit uit te werken. Inmiddels is er een keuze gemaakt voor een aanbieder.
De taakgroep is op drie fronten actief.
Er komt een nieuwe huisstijl.
Er komt een nieuwe website met als doel representatie van de gemeente naar buiten, informatiebron voor geïnteresseerden van buiten de gemeente en snelle informatiebron voor basale informatie als de komende kerkdiensten of activiteiten.
Voor leden is er straks intranet, een besloten platform waarbij iedereen persoonlijk kan inloggen en informatie kan vinden die in principe alleen bestemd is voor leden.

Om iedereen straks de mogelijkheid te geven zijn persoonlijke gegevens in te kijken, is er een emailadres nodig. Heeft u een persoonlijk emailadres maar dat nog niet doorgegeven aan het kerkelijk bureau dan verzoeken wij u dat alsnog te doen. Dit kan via kerkelijkbureau.gk@pknermelo.nl .

Wij houden u van de voortgang op de hoogte.

Namens de Taakgroep Communicatie,
Fedde Wildenbeest
 
 

Geplaatst op: 
dinsdag, 6 augustus, 2019