Kindernevendienst: bericht vanuit het Breed Moderamen

  
 

Bericht vanuit het Breed Moderamen van de Kerkenraad

Kinderen terug in de kerk
Sinds het afgelopen voorjaar heeft er een pilot plaatsgevonden, waarbij de onderbouw-kinderen later dan de bovenbouw-kinderen uit de kindernevendienst terug kwamen in de kerkdienst. Aanleiding vormde een vraag hierover van diverse jonge ouders; en de Kindernevendienst (KND) steunde dit plan aanvankelijk.
 
De pilot is door het Breed Moderamen (BM) geëvalueerd. Het moment van terugkeer bevalt  zowel kinderen, ouders van kinderen, KND-leiding niet goed.  In de beeldvorming lijkt het een maatregel te zijn om kinderen vanwege ‘overlast’ doelbewust langer uit diensten te weren. Dat staat haaks op het inclusief vieren met alle generaties, en komt ongastvrij over. Deze onbedoelde beeldvorming is nauwelijks meer bij te stellen. Sommige kinderen willen juist graag bij de gebeden aanwezig zijn. Daarnaast komen er vanuit de leiding KND kritische geluiden, zoals: de KND duurt nu te lang, en omdat er vaak uitzonderingen-op-de-regel bestaan is er in sommige diensten onduidelijkheid over het moment van terugkeer.

De conclusie van het Breed Moderamen is om het moment van terugkeer van álle KND-kinderen weer – net als voorheen – te laten plaatsvinden na het lied na de preek. Op basis van de opgedane ervaringen, en naar aanleiding van een voorstel van het ministerie voert het BM toch enkele verbeteringen in m.b.t. terugkeer van kinderen in de kindernevendienst.

Wijzigingen
Tot nu toe zijn direct na terugkeer de gebeden aan de orde. In de meeste diensten gaat daar een woord van gedachtenis vanwege een overlijden aan vooraf. Kinderen kunnen bij terugkomst uit de kindernevendienst nauwelijks stoom afblazen omdat ze stil moeten zijn. Dat geeft spanning. Vandaar dat het BM de volgende wijzigingen in laat gaan m.b.t. de orde van dienst van de eredienst op zondagochtend, na de preek:

* preek
* lied
* collecte-aankondiging
* collecte (bij aanvang collecte komen kinderen terug uit de KND)    
* mededelingen
* geboorteroos / gedachteniswoorden
* gebeden
* voorspel slotzang (tijdens voorspel worden 0-4 jarigen uit crèche Benjamini’s opgehaald)
* slotzang
* zegen

Belangrijkste wijziging is dat tijdens de collecte – wanneer er ‘toch’ al door collectanten wordt gelopen, de kinderen terugkomen, en hun verhaal kunnen doen. Verder kunnen 0-4 jarigen tijdens het voorspel van het slotlied worden opgehaald, zodat ze ook in deze opzet slotzang en zegen kunnen meemaken.
 
Hoe gaat het nu verder?
We zijn benieuwd hoe deze opzet in de praktijk uitwerkt, en vooral hoe kinderen, ouders van jonge kinderen, KND-leiding en anderen dit ervaren. We zijn hier vanzelfsprekend aanspreekbaar op. Mocht het nodig blijken om ook deze opzet weer bij te stellen, zullen we dat overwegen, en zullen we u daarover informeren.

De wijzigingen gaan per 1 november in, en gelden voor alle ochtenddiensten in de Immanuelkerk en Maranathakerk (waarbij opgemerkt dat er in de 1e dienst MK geen crèche en KND is). Wat betreft de pilot m.b.t. ‘2e dienst Maranathakerk’ volgt afzonderlijke berichtgeving.

Namens het Breed Moderamen van de Kerkenraad,
  Karin Bloemendal (voorzitter)
  Hugo Koole (scriba)
 
 
 
 
 

Geplaatst op: 
maandag, 7 oktober, 2019