De kerk in actie – Tweede dienst Maranathakerk

De Kerkenraad noemt het al in haar bericht: 1 november zal de pilot van start gaan in de 10.30 uur dienst van de Maranathakerk.
Samen met u als gemeenteleden willen we de lijn zoals deze diensten zich in de loop van de jaren ontwikkelden voortzetten.
Wellicht kunnen we het eenvoudigweg typeren als eigentijds, interactief en veelkleurig. Voor de Kerkenraad is het een van de manieren waarop zij haar beleid in de praktijk zichtbaar wil maken. Wat het precies inhoudt? Dat mag u zelf meebepalen.
 
In dit stukje - we zullen vaker schrijven in Antenne - willen we de woorden Interactief en veelkleurig heel concreet maken. Want: wilt u meedenken en meedoen? We vormen groepjes die samen met de predikant en de muziekleider een dienst mee willen voorbereiden. In één avond samen nadenken over het thema, de invulling en de muziek. Uw inspiratie – van jong en oud - is van waarde. En of u een aantal keren meedoet of eenmalig: dat maakt niet uit.
 
Diensten waar samen aan ‘gebouwd’ is met gemeenteleden zijn altijd bijzonder. En in zijn veelkleurigheid - want iedereen is anders - draagt het bij aan de interactie in de diensten. Ook als u suggesties hebt voor een thema voor de dienst, muziek wil maken of ideeën hebt over elementen van een mooie liturgie: we dagen u uit om zich te laten horen!
Dat kan door te e-mailen naar de taakgroep: vieren.gk@pknermelo.nl .
 
Frans Annot,
voorzitter Taakgroep Vieren
 
 

Geplaatst op: 
woensdag, 23 oktober, 2019