Beleidsplan

Beleidsplan van de Gereformeerde Kerk te Ermelo Gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland.
 
Overeenkomstig ordinantie 4 artikel 7.1 van de Kerkorde stelt de Algemene Kerkenraad voor een periode van 4 jaar een beleidsplan vast. Het voorliggende beleidsplan omvat de planperiode 2011 – 2015. Deze periode is met 2 jaar verlengd tot en met 2017.
 
Het beleidsplan beoogt:
- een kader te zijn en richting en samenhang te geven aan het leven en werken van de wijkgemeenten binnen de Gereformeerde Kerk te Ermelo;
- een hulpmiddel te zijn bij een voortdurende bezinning over de vraag op welke terreinen de Gereformeerde Kerk te Ermelo haar prioriteiten stelt;
- een hulpmiddel te zijn bij het bestuur van de wijkgemeenten teneinde de activiteiten van de Gereformeerde Kerk te Ermelo op een effectieve wijze binnen en buiten de organisatie te coördineren en te faciliteren;
- het bevorderen van de onderlinge samenwerking tussen de wijkgemeenten en richting geven aan wijkoverstijgende samenwerking.

* U kunt hier het beleidsplan openen of downloaden.

 
Het moderamen van de Algemene Kerkenraad  

 

-- terug --