Kerkenraad

De Kerkenraad is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de Gereformeerde Kerk te Ermelo. De Kerkenraad is samengesteld uit alle ambtsdragers.
Het Moderamen (dagelijks bestuur) bestaat uit de voorzitter, de scriba, de assessor, een predikant, de voorzitter van het College van Diakenen en de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters.
Het Breed Moderamen bestaat uit het Moderamen (6), de overige predikanten (3), sectie-ouderlingen (3), ouderlingen uit de taakgroepen (5), diakenen (2) en een ouderling-kerkrentmeester (1).
  

Voorzitter: Karin Bloemendal
   
Scriba: Hugo Koole
  scribakr.gk@pknermelo.nl
   
Assessor: Haja Griffioen
   
Ministerie: Ds. Sjaak Teuwissen
   
College van Diakenen: Bert van Winkoop
  Roelie Bakker
   
College van Kerkrentmeesters: Immo Spriensma
   
Taakgroepen (TG) Pastoraat: Henk Vedder
  Leren: Liek Mulder
  Jeugd: Arjan Schouten
  Vieren: Frans Annot
  Communicatie: Fedde Wildenbeest
     
Sectieteams Boskant: Aletta van Meer-Ruiter
  Heidekant: Tineke Heiner
  Zeekant: Kees Koops
     

(11-10-2019)

-- terug --