Kerkenraad

De Kerkenraad is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de Gereformeerde Kerk te Ermelo. De Kerkenraad is samengesteld uit alle ambtsdragers.
Het Moderamen (dagelijks bestuur) bestaat uit de voorzitter, de scriba, een predikant, de voorzitter van het College van Diakenen en de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters.
Het Breed Moderamen bestaat uit het Moderamen (5), de overige predikanten (3), sectie-ouderlingen (3), ouderlingen uit de taakgroepen (5), diakenen (2) en een ouderling-kerkrentmeester (1).
  

Voorzitter: Henk Vedder
   
Scriba: Louwe Hakvoort
  scribakr.gk@pknermelo.nl
   
Ministerie: Ds. Sjaak Teuwissen
   
College van Diakenen: Bert van Winkoop
  Roelie Bakker
   
College van Kerkrentmeesters: Immo Spriensma
   
Taakgroepen (TG) Pastoraat: Henk Vedder
  Leren: Liek Mulder
  Jeugd: J.A.W. Veldman
  Vieren: Frans Annot
  Communicatie:  
     
Sectieteams Boskant: Aletta van Meer-Ruiter
  Heidekant: Tineke Heiner
  Zeekant: Kees Koops
     

(28-02-2019)

-- terug --