Organisatie structuur

De Gereformeerde Kerk te Ermelo bestaat uit de secties Boskant, Heidekant en Zeekant. Zie hier voor de geografische indeling van de secties.
De leiding van de Gereformeerde Kerk te Ermelo berust bij de Kerkenraad. De Kerkenraad, waartoe alle ambtsdragers behoren, is het beleids- en bestuursorgaan van de gemeente. Het Moderamen vormt het dagelijks bestuur.
Onderstaand schema, gebaseerd op de plaatselijke regeling, geeft de structuur van de organisatie weer. Voor informatie over de werkwijze, klik in het schema op de betreffende naam

-- terug --