Lezenswaardig

Enkele brieven over het ambt, door Arjan Plaisier:
  - Brief over het ambt aan de gemeente
  - Brief over het ambt aan de kerkenraad
  - Brief over het ambt aan de ambtsdrager
  - Brief over het ambt aan de predikant
   
   
Verkondigingen
  - Helpt bidden?