Rondom de Immanuelkerk

Zondag 8 december 10.00 uur
Straks gaan de dagen weer lengen. Ooit zal de zon weer schijnen. Morgen voel je je vast beter. Er komen betere tijden.
Wij mensen zijn onverbeterlijk hoopvol, tegen de soms actuele gevoelens en situatie van duisternis en wanhoop in. De profetieën uit Jesaja 11: 1-10 en Micha 4: 1 t/m 8 die we vandaag lezen, schetsen beide een prachtig hoopvol vergezicht, dwars tegen de rauwe werkelijkheid, de tranen, de pijn en de donkere nacht in. Ooit breekt een nieuwe dag aan, als…. En wij horen achter dat woord ‘als’ misschien al de belofte van de komst, de geboorte van Jezus Christus doorklinken. Niet meer ‘nóg een dag…’, maar ‘nog één dag en dan….’ Het belooft een wereld van verschil te maken.
‘Nog een dag’ luidt het thema van deze tweede adventszondag. Erik-Jan van der Hel bespeelt de toetsen.
Ds. Sjaak Teuwissen

Zondag 15 december 10.00 uur
Met wie je ruzie hebt, ga je niet gezellig aan tafel. Deze eenvoudige werkelijkheid vertaalt zich ook in de liturgie, en in de voorbereiding tot het heilig Avondmaal. In de protestantse traditie bestaan er van oudsher vormen, waar avondmaalsgangers zichzelf en elkaar voorafgaande aan het heilig Avondmaal kunnen ‘beproeven’; te kennen geven als iets de viering van dat heilig Avondmaal zou verhinderen. Of deze hindernis juist wegnemen, bijvoorbeeld door een ruzie bij te leggen. In onze kerkelijke gemeente kennen we in plaats daarvan een moment om elkaar vrede te wensen of toe te zingen; ‘want alleen in onderlinge vrede kunnen wij aan de Tafel van de Heer te gast zijn’. Voor sommige kerkgangers een licht ongemakkelijk moment, bijvoorbeeld omdat we niet zo gewend zijn aan rechtstreeks onderling contact tijdens een dienst. Het ontsluit evenwel een belangrijke betekenis rond het heilig Avondmaal.

Deze zondag lijken Kerst (of althans: advent) – en Pasen samen te vallen. We lezen Micha 6: 1 t/m 8 waarin God zijn volk ter verantwoording roept en een suggestie doet om het weer goed te maken met Hem. In de woorden van Micha 6 herkennen we het ‘beklag Gods’ dat vaak uitgesproken wordt op Goede Vrijdag, na de lezing van de kruisiging en het sterven van Jezus.  We gaan in op het ‘goedmaken’ met God en met elkaar, en maken dat concreet richting het heilig Avondmaal dat we vandaag vieren. Harrie den Besten bespeelt het orgel, Erik-Jan van der Hel leidt de extra muziek. Het thema luidt ‘eerst goedmaken, dan pas aan Tafel’

Korte avondmaalsviering 15.30 uur
’s Middags om 15.30 uur is er – voor wie de ochtenddienst b.v. te lang duurt een ‘kleine Avondmaalsviering’ in een bij-ruimte van de Immanuelkerk. Het is een volledige maar ingekorte ‘zittende’ heilig Avondmaalsviering aan tafel, rond hetzelfde thema. Jelle Wiersma verzorgt dan de muzikale begeleiding.
Ds. Sjaak Teuwissen

Zondag 15 december 17.00 uur
We zijn met deze advent en met het leesrooster mee weer in een Matteüs-jaar aangekomen. De doorgaande lezingen zullen vooral uit het Matteüs-evangelie zijn, we hebben dat al gemerkt de voorbije zondagen. Wel adventslezingen, maar nog niet echte kerstverhalen… Matteüs heeft, om het zo maar te zeggen, niet veel ‘kerst’ in de aanbieding. In deze middagdienst wil ik graag eens met u zoeken naar wat hij dan wél heeft… en wat dat betekent en wat daarachter zit – waarom doet Matteüs het zó? We lezen Matteüs 1:18-25, maar in een iets breder kader gezet. Jozef droomt…
|ds. Nelle-Mieke Drop

RONDOM DE LUKASKERK
Zondag 15 december 10.15 uur
Deze derde zondag van advent lezen we Jesaja 35. Een prachtig, uitbundig hoofdstuk vol verwachting van een prachtige toekomst voor mensen die daar misschien niet eens oog voor hebben. De woestijn zal bloeien. Het onmogelijke. Als alles dor en droog is, hoe kan daar wat gaan bloeien? Waar je niet weet hoe je verder moet, hoe vind je daar een begaanbare weg? Jesaja ziet het allemaal levendig voor zich. Dat is advent: houvast vinden bij de vreugde die je verwachten mag. Zo komt het kerstfeest al echt in zicht. In deze dienst krijgen we bij het zingen ondersteuning van de groep “Kleur”, een groep bestaande uit bewoners/patiënten en Lukaskerkgangers.
Het is mooi om als predikanten uit Ermelo hier ook af en toe voor te gaan. Zo beleef je de verbondenheid tussen Ermelo en Veldwijk, maar vooral de bijzondere openheid en gastvrijheid van de Lukaskerk-gemeenschap!
Henk Jansen