Rondom de Immanuelkerk

 

 

Zondag 19 mei 9.30 uur
Wat is de toekomst van de kerk? Waarom zijn wij kerk? Actuele vragen die aandacht verdienen in een samenleving waarin kerken worden afgestoten, afgebroken en andere bestemmingen krijgen. De lezingen op deze morgen kunnen ons helpen om te zien waar zowel het eerste als het Tweede Testament nadruk op leggen. Wat inspireert ons om de kerk te laten voorbestaan? Wat zal onze missie zijn? Welke kostbare boodschap hebben wij voor onze medemensen? Een geloof levend houden vereist veel inzet. Het is allemaal niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger. Kennis van onze huidige samenleving is noodzakelijk, willen wij aansluiting vinden bij wat mensen heden ten dage bezig houdt. Zullen wij deze uitdaging aangaan?
ds. Jan Esveldt

Zondag 19 mei 17.00 uur
Dit kerkelijk jaar is weer een Lucas-jaar, met de nadruk dus bij de doorgaande lezingen op wat deze evangelist voor ons opgeschreven heeft. Wat opvalt in dit boek is bijvoorbeeld het grote aantal gelijkenissen. Hij noteert, meer dan de andere evangelisten, graag Jezus’ verkondiging in de vorm van vergelijkende verhalen. Waarom doet hij dat zo? En wat kunnen ze betekenen, voor zijn lezers toen en voor ons nu?
Voor twee middagdiensten kort na elkaar dacht ik aan een soort tweeluik over die gelijkenissen. En dat aan de hand van de twee grote en bekende. Voor deze eerste middagdienst wil ik graag met u lezen uit Lucas 10: 30-37, de gelijkenis van ‘de barmhartige Samaritaan’. En bij de volgende, in juli, zou ik dan het verhaal van ‘de verloren zoon’ graag lezen en overdenken.
We zien naar elkaar uit om er een goed uur aan te beleven.
ds. Nelle-Mieke Drop

Zondag 26 mei 9.30 en 15.30 uur
Woorden van hoop en vrede
We vieren samen het heilig Avondmaal en lezen daarbij woorden uit Joël 2 en Johannes 14: woorden van hoop en vrede voor de toekomst. Het zijn woorden die het volk Israël hoop en vertrouwen gaven, woorden die de leerlingen van Jezus bemoedigden, woorden die ook ons nog wat te zeggen hebben. Want het Woord van God is levend en krachtig, ook vandaag: Jezus is Heer en Hij leeft! Zo mogen we samen brood delen en de wijn drinken: met de bede ‘Maranatha’ op onze lippen en de vredegroet in ons hart. ’s Middags om 15.30 uur is er opnieuw een kerkdienst, een korte viering in kleine kring, voor hen die ’s ochtends niet kunnen komen. We hopen op twee mooie kerkdiensten vol hoop en vrede.
Irma Jansen-Kleinjan

Donderdag 30 mei Hemelvaartsdag in de Maranathakerk
‘Het is de kunst je niet te verslikken in te concrete voorstellingen van een hemel vol etende, zingende of zich vervelende mensen’, zo merkt een moderne uitgave van de catechismus nog humoristisch op. Omdat ik het daarmee helemaal eens ben, zullen we in de eredienst op dit Hoogfeest van de veertigste paasdag eens luisteren naar de Psalm van de dag. Dat is Psalm 47: ‘De Koning bestijgt zijn troon’. In de oudtestamentischge setting was dat David, die zien we in een statige processie opgaan naar Jeruzakem. In de situatie van Jezus bezingt de Psalm zijn opgaan naar het nieuwe Jeruzalem; die levende Koning Jezus is onze hemelse Heer. Wij hebben dus een eeuwige Leider, Vorst, Inspirator, Machthebber over alle volken. Dus zingen we: ‘Volken weest verheugd. Hem die ’t aards geweld paal en perken stelt.’ Einde aan alle
nationalistische leidersverering, bloed en bodemtheoriën. Wij hebben een hemelse koning. Zingen maar! Welkom op Hemelvaartsdag.
Ds. P.M.J. Hoogstrate

RONDOM DE OUDE KERK
Zondag 26 mei 17.00 uur
Een gezamenlijke kerkdienst met als thema: “Kunst in de kerk”.  Voorganger is ds. Suzan ten Heuw, predikant Protestantse Kerk Castricum. Muzikale medewerking wordt verleend door Gusanne van den Brink (sopraan), Willem-Jan Visser (trompet), Bart Willemsen (piano). Via werken van Vivaldi, Händel, Scarlatti en Purcell zullen zij de wereld van de klassieke muziek, in het bijzonder de barokke stijl, ten gehore brengen.
Organist is Gerrit ’t Hart.
In deze viering wordt Spreuken 9 vers 1 tot 18 en Matteüs 26 vers 17 tot 31 uit de Naardense Bijbel gelezen.
Film Babettes gæstebud
In de preek zal ds. Suzan ten Heuw aan de hand van de Deense film Babettes gæstebud stilstaan bij de rol van de kunstenaar in een geloofsgemeenschap. Het verband tussen de kunstenaar uit de film en de tekst uit Spreuken is dat wijsheid wordt voorgesteld als het schenken van inzicht dat vrijmaakt van de geesteloosheid en dat naar het leven voert.
De spreuken zijn poëtisch qua vorm en hebben, zo zullen we zien, een pastoraal doel. Ze ontstonden in ‘het leven van alledag’, waarin vrouwen een leidinggevende rol hadden, kleding ontwierpen en onderwijs gaven in de Thora.
It’s a New Day van Anouk
In dat kader wordt tijdens de preek een filmpje getoond met de nieuwe single It’s A New Day en videoclip van zangeres Anouk. Wie daarop vooruit wil lopen, kan het filmpje, waarin de zangeres imitaties van iconische vrouwen toont, bekijken en beluisteren via de volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=Hy6Cf9nGNiw.