Rondom de Immanuelkerk

Zondag 13 januari 10.00 uur

We lezen volgens het rooster uit Lucas 3 over Johannes de Doper: hoe hij de mensen oproept een nieuw leven te beginnen, en hen vertelt over de komt van de Messias. Deze dienst heb ik voorbereid met een JoVo-groep (jongvolwassenen) en samen met hen gesproken over de betekenis van deze evangelietekst voor ons eigen leven. Zo hopen we ook in de dienst als gemeente van Christus te ervaren hoe actueel de Bijbel is, en samen te zoeken naar een antwoord op de vragen die gesteld worden in Lucas 3: “En wij, wat moeten wij doen?” Het koor Vox Nio onder leiding van Marten Kamminga zal in deze dienst met en voor ons zingen; we verheugen ons erop!

Irma Jansen-Kleinjan

 

Zondag 13 januari 17.00 uur

Johannes de Doper

Wat is dit voor een man? Een doorsnee-type van 12 in een dozijn is hij bepaald niet .

Hij is een priesterzoon,  maar zijn taak is anders: hij is  de wegbereider van de Messias.

Veel mensen uit allerlei delen van Israël komen luisteren naar deze man.

Merkwaardig is de plek waar hij zijn boodschap brengt:  in de woestijn van Judea.

Wat is dit voor een man? Wat is zijn boodschap?

Daarover willen we samen nadenken in deze dienst.

Hartelijke groet,

ds. W. H.B. ten Voorde

 

Zondag 20 Januari 10.00 uur

2e zondag na de verschijning van de Heer

De witte feestzondagen van de kersttijd zijn voorbij. Tijd voor iets nieuws: het boek Esther.  Hoe lang is het wel niet geleden, dat we dit samen in de kerk en met de kindernevendienst hebben gelezen? Voor mij als dienstdoend predikant was dat in 2006. Tijd voor dit mooie – afschuwelijke verhaal van een jong Joods meisje, van Israel in ballingschap onder de Perzen, van het eeuwige antisemitisme, en van de rol die God een mensenkind blijkbaar in het leven toebedeelt. We lezen dus gedeelten uit Esther 1 en 2:  “Ik had niet verteld uit welk volk ik kom.” Esther, het meisje in ballingschap, wordt zomaar koningin. Maar wie is de koning, de Royale zelf?

We zingen nog één keer lied  477: ‘Komt laten wij aanbidden díe Koning!’

Tot ziens, ds. P.M.J. Hoogstrate

 

Zondag 20 januari 17.00 uur oecumenische viering

Op deze zondag begint de oecumenische week van gebed voor de eenheid van de Raad van Kerken en MissieNederland. In deze dienst maken we hier een gezamenlijke start mee, met medewerking van voorgangers en gemeenteleden uit verschillende kerken, onder de paraplu van het Overleg Kerken Ermelo. We volgen hierbij in grote lijn de voorbeeldliturgie die dit jaar gemaakt is door christenen uit Indonesië. Het thema is ‘Recht voor ogen’ met als ondertitel: ‘zoek het recht en niets dan het recht’. Dit is ontleend aan Deuternomium 16: 10-20. Het land Indonesië kent een enorme verscheidenheid, maar is ook uniek in de manier waarop het eenheid vormgaf. Het motto ‘eenheid in verscheidenheid’ is in het land een bekend fenomeen. Het principe ‘gotong royong’ maakt dit mogelijk. Dit staat voor samenwerking en voor leven in solidariteit. Alle aspecten van het leven worden gedeeld: zoals werk, rouw en feest. Daarbij wordt iedere Indonesiër erkend als broer of zus.

Toch wordt deze eenheid nu op nieuwe manieren bedreigd: corruptie, groeiende kloof tussen rijk en arm. Een traditioneel Indonesisch gezegde luidt: “Een muis sterft van de honger in de schuur vol met rijst.” Daarrnaast de toenemende invloed van radicalisering… Deuteronomium 16 roept op tot ‘inclusief feestvieren’. Dat willen we met de Indonesische christenen samen graag leren!

Henk Jansen