Rondom de Maranathakerk

Zondag 13 oktober 9.00 en 10.30 uur
Op 13 oktober is het Wereldiaconaatszondag. Er zal aandacht besteed worden aan een bijzonder project in Colombia, waar bendejongeren opgeleid worden tot chefkok. Je zou kunnen zeggen: van coke naar koken. We zullen o.a. lezen uit Jacobus 5, over (ons) rijken, nadenken over de opdracht die wij hier in het rijke Westen hebben, en met elkaar bidden en zingen om de komst van Gods Koninkrijk hier op aarde.
Irma Jansen-Kleinjan

Zondag 20 oktober 9.00 en 10.30 uur
We lezen deze zondag hoe koning David Jeruzalem verovert op de Jebusieten en daarmee zijn koningschap voor heel Israel bevestigt. Eerder zetelde hij in de Judeese stad Hebron die slechts voor één van de tien stammen herkenbaar was als hoofdstad. Jeruzalem heeft de potentie de hoofdstad te zijn voor alle stammen. David beseft dat het God is die hem als vorst heeft aangesteld, en hem macht heeft.
Wat ons misschien onaangenaam treft in de tekst, dat is dat er tot driemaal toe vooral heel negatief gesproken wordt over ‘lammen en blinden’. David zegt ze te verachten, en stelt dat ze zijn huis niet inkomen. Terwijl hij notabene zorgt draagt voor de kreupele Mefiboseth, zoon van Jonathan. En terwijl notabene aartsvader en voorvader Jakob na een nachtelijke worsteling zijn verdere leven mank liep.
Het thema van de dienst luidt voorlopig ‘aan gebrekkigen geen gebrek’. We lezen 2 Samuel 5: 6 t/m 13 over Davids inname van Jeruzalem, en Genesis 31: 23 t/m 32 over Jakobs nachtelijke worsteling bij de Jabbok. Zijn deze verhalen meer dan geschiedenis ook heilsgeschiedenis; en zo ja: hoe verhalen deze geschiedenissen dan heil voor ons? Deze dienst vindt plaats kort na ‘wereldarmoededag’ (17 oktober). We staan in dit kader stil bij het project ‘schuldhulpmaatje’ en de campagne ‘samen hart voor mensen’ waarmee we allen worden uitgedaagd om armoede op te sporen in onze eigen kring en omgeving.
In beide diensten zit Bas Bel achter het orgel; in de tweede dienst speelt Reinier van Hoek daarnaast piano.
Ds. Sjaak Teuwissen