Rondom de Maranathakerk

Zondag 19 mei 9.00 10.30 uur
Een nieuw gebod geeft Jezus zijn leerlingen bij Zijn afscheid; voordat de nacht van Zijn gevangenneming aanbreekt. Nieuw? Het is een oeroud gebod, dat al door Mozes wordt gebruikt in zíjn afscheidsrede. Maar in deze situatie en met het oog op de dingen die komen gaan, klinkt het als nieuw. En Jezus daagt hiermee zijn leerlingen uit om het op hernieuwde wijze uit te leven.

Het gaat – ogenschijnlijk weinig verrassend – over: liefde. Geen woord lijkt zo cliché, zo grijsgedraaid en zo weinigzeggend meer te zijn als liefde. Tegelijkertijd is liefde hét grondbeginsel van een gelovig leven. Liefde staat voor alles wat een mens nodig heeft, waar wij als mens toe geroepen zijn, wat ons tot mens maakt, en wat we nodig hebben om gelukkig te zijn. “Liefde is alles, alles is liefde”; dat is het thema van deze zondag.

We lezen deze zondag Deuteronomium 6: 1-6 en Johannes 13: 31 t/m 35. In beide diensten werkt All4One o.l.v. Erik-Jan van der Hel mee. Harry den Besten bespeelt het orgel. Ik zie er naar uit u en jou weer te ontmoeten, en om gezamenlijk iets van Gods liefde als Bron van ónze liefde te ervaren.
ds. Sjaak Teuwissen

Zondag 26 mei 9.00 en 10.30 uur
Deze zondag voor Hemelvaart gaat over afscheid nemen en wat laat je dan achter? We vieren het heilig Avondmaal en we lezen met het rooster Johannes 14: 23-29. Hiermee is de kring vanaf Witte Donderdag rond: toen lazen we delen uit de tafelrede van Jezus in Johannes 13-17. Prachtige teksten over liefde, vreugde, in Hem blijven en de komst van de Trooster. Toen lazen we het met Jezus’ overlevering en lijden voor ogen. Nu klinken die woorden nog anders: Hij gaat naar de hemel. Afscheid. Wat blijft er dan over? Herinneringen. Zijn dat dingen in je hoofd, waar je over kunt nadenken en dan moet bedenken wat je daarmee doet? Of zijn ze dieper in ons geland: gevoelens, of zelfs een stuk van je wezen geworden? We horen Jezus zeggen: ‘Ik zal jullie de heilige Geest geven en die zal het jullie allemaal duidelijk maken!’ Zonder Hem wordt alles nog duidelijker dan met Hem. Henri Nouwen schreef hierover een boekje: Een levende heenwijzing. In zijn afwezigheid komt Jezus nog dichter bij ons dan in zijn lijfelijke aanwezigheid op aarde. I.p.v. bij ons zelfs in ons! Hoe kunnen we dat beter vieren dan met het heilig Avondmaal! In de tweede dienst zingen we samen met cantorij Laudate.
Henk Jansen

Donderdag 30 mei Hemelvaartsdag in de Maranathakerk

‘Het is de kunst je niet te verslikken in te concrete voorstellingen van een hemel vol etende, zingende of zich vervelende mensen’, zo merkt een moderne uitgave van de catechismus nog humoristisch op. Omdat ik het daarmee helemaal eens ben, zullen we in de eredienst op dit Hoogfeest van de veertigste paasdag eens luisteren naar de Psalm van de dag. Dat is Psalm 47: ‘De Koning bestijgt zijn troon’. In de oudtestamentischge setting was dat David, die zien we in een statige processie opgaan naar Jeruzakem. In de situatie van Jezus bezingt de Psalm zijn opgaan naar het nieuwe Jeruzalem; die levende Koning Jezus is onze hemelse Heer. Wij hebben dus een eeuwige Leider, Vorst, Inspirator, Machthebber over alle volken. Dus zingen we: ‘Volken weest verheugd. Hem die ’t aards geweld paal en perken stelt.’ Einde aan alle nationalistische leidersverering, bloed en bodemtheoriën. Wij hebben een hemelse koning. Zingen maar! Welkom op Hemelvaartsdag.
Ds. P.M.J. Hoogstrate

RONDOM DE OUDE KERK
Zondag 26 mei 17.00 uur
Een gezamenlijke kerkdienst met als thema: “Kunst in de kerk”.  Voorganger is ds. Suzan ten Heuw, predikant Protestantse Kerk Castricum. Muzikale medewerking wordt verleend door Gusanne van den Brink (sopraan), Willem-Jan Visser (trompet), Bart Willemsen (piano). Via werken van Vivaldi, Händel, Scarlatti en Purcell zullen zij de wereld van de klassieke muziek, in het bijzonder de barokke stijl, ten gehore brengen.
Organist is Gerrit ’t Hart.
In deze viering wordt Spreuken 9 vers 1 tot 18 en Matteüs 26 vers 17 tot 31 uit de Naardense Bijbel gelezen.
Film Babettes gæstebud
In de preek zal ds. Suzan ten Heuw aan de hand van de Deense film Babettes gæstebud stilstaan bij de rol van de kunstenaar in een geloofsgemeenschap. Het verband tussen de kunstenaar uit de film en de tekst uit Spreuken is dat wijsheid wordt voorgesteld als het schenken van inzicht dat vrijmaakt van de geesteloosheid en dat naar het leven voert.
De spreuken zijn poëtisch qua vorm en hebben, zo zullen we zien, een pastoraal doel. Ze ontstonden in ‘het leven van alledag’, waarin vrouwen een leidinggevende rol hadden, kleding ontwierpen en onderwijs gaven in de Thora.
It’s a New Day van Anouk
In dat kader wordt tijdens de preek een filmpje getoond met de nieuwe single It’s A New Day en videoclip van zangeres Anouk. Wie daarop vooruit wil lopen, kan het filmpje, waarin de zangeres imitaties van iconische vrouwen toont, bekijken en beluisteren via de volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=Hy6Cf9nGNiw.