Rondom de Maranathakerk

Zondag 8 december 9.00 uur en 10.30 uur
In de adventstijd “kijken” we vol verwachting vooruit naar de vervulling van Gods belofte.
In de vieringen op de tweede zondag van de advent kijken we met Mozes naar het beloofde land.
We lezen in Deuteronomium 34:1-7, dat Mozes het wel mag zien, maar binnengaan niet…!
Simeon ziet  in Lucas 2:25-32 in het pasgeboren kind Jezus de redding, die God bewerkt heeft, ten overstaan van alle volken. Het roept allemaal wel de nodige vragen op. Daar denken we over na. En zingen biddend:
Heer, leer ons zien, de zin en het verband
U ons begin en U ons vaderland.
Wees weer de God, die ons heeft uitgedacht
Wees weer de vader, die ons thuis verwacht.
We hopen op een  inspirerend samenzijn.
Doetie Atema

Zondag 15 december 9.00 en 10.30 uur
Op deze derde adventszondag vieren wij samen het heilig Avondmaal. We lezen uit Micha 6 en Lucas 1 (de engel bij Zacharias in de tempel): woorden over goed doen, recht en verzoening. Het thema van de beide diensten is dan ook: “Maak het goed!”
De tweede dienst heb ik voorbereid samen met Bea Annot, en in deze dienst zingt het interkerkelijk gospelkoor ‘Joy’ uit Zeewolde o.l.v. Ton Schimmel. In de eerste dienst bespeelt Bas Bel het orgel, in de tweede dienst Wout van Veen, met Reinier van Hoek achter de piano. We worden geroepen aan de tafel van de Heer, bij het breken van het brood en het delen van de wijn. Hij zegt: ‘Kom, want alles staat klaar!’
Irma Jansen-Kleinjan

RONDOM DE LUKASKERK
Zondag 15 december 10.15 uur
Deze derde zondag van advent lezen we Jesaja 35. Een prachtig, uitbundig hoofdstuk vol verwachting van een prachtige toekomst voor mensen die daar misschien niet eens oog voor hebben. De woestijn zal bloeien. Het onmogelijke. Als alles dor en droog is, hoe kan daar wat gaan bloeien? Waar je niet weet hoe je verder moet, hoe vind je daar een begaanbare weg? Jesaja ziet het allemaal levendig voor zich. Dat is advent: houvast vinden bij de vreugde die je verwachten mag. Zo komt het kerstfeest al echt in zicht. In deze dienst krijgen we bij het zingen ondersteuning van de groep “Kleur”, een groep bestaande uit bewoners/patiënten en Lukaskerkgangers.
Het is mooi om als predikanten uit Ermelo hier ook af en toe voor te gaan. Zo beleef je de verbondenheid tussen Ermelo en Veldwijk, maar vooral de bijzondere openheid en gastvrijheid van de Lukaskerk-gemeenschap!
Henk Jansen