Rondom de Maranathakerk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 13 januari 9.00 en 10.30 uur

‘Het wassende water’, zo luidt het thema van de diensten deze zondag. Waarbij wassen zowel de betekenis heeft van zuiveren of schoonwassen, als van groeien; zoals in woorden als ‘gewas’ en ‘volwassen’ nog herkenbaar is. We lezen Jesaja 40: 1 t/m 11, en Lucas 3: 15-16 en 21-22. We concentreren ons op de doop van Jezus Christus, door Johannes de Doper, zoals beschreven in Lucas 3. En van daaruit op de dooppraktijk vandaag de dag in onze eigen Kerk. En op mogelijke vragen die rondom de Heilige Doop bij ons kunnen leven. Vragen zoals rond kinder- dan wel volwassen-doop; rond al dan niet overdopen bij het overgaan naar een andere kerkelijke gemeente, rond vormen zoals dopen door besprenkeling, overgieten met water of onderdompeling; en rond het doen van belijdenis van doopouders als voorwaarde bij de doop van een kind. Er is deze zondag geen doopdienst, wat dat betreft is het in zekere zin ‘droog zwemmen’. Maar dat geeft juist gelegenheid om inhoudelijk wat uitgebreider en dieper op vragen rondom dit sacrament in te gaan. Beide diensten zijn qua opzet hetzelfde. In de tweede dienst is er een kindermoment, en is er kinderoppas bij de Benjamini’s en kindernevendienst voor de kinderen van de basisschoolleeftijd. Bas Bel bespeelt in beide diensten het orgel.

Ds. Sjaak Teuwissen

 

Zondag 20 januari 9.00 en 10.30 uur

We volgen in deze dienst, samen met de kindernevendienst, het alternatieve rooster, en lezen uit Ester 2, over de kroning van een ‘gewoon’ joods meisje tot koningin. Na een schoonheidsbehandeling van maar liefst een heel jaar wordt Ester gekozen: jij ben het!

Deze tekst sluit ook prachtig aan bij het thema van de vrouwendag die zaterdag 26 januari plaatsvindt in de Maranathakerk: ‘Jij bent zo mooi!’

Wat is schoonheid, wat is de rol die vrouwen in onze samenleving mogen innemen, en hoe sexe-specifiek denken en handelen wij eigenlijk? We willen luisteren naar de boodschap die ons in het Bijbelboek Ester wordt verteld, een eeuwenoud verhaal waarin Gods Geest ook vandaag tot ons spreekt. Van harte welkom in deze dienst over een bijzondere vrouw. Wellicht ook juist voor de mannen die het een beetje jammer vinden dat ze niet naar de vrouwendag mogen...(voor hen wordt er trouwens een mannenavond georganiseerd, ook op 26 januari!)

Irma Jansen-Kleinjan

Zondag 20 januari 17.00 uur oecumenische viering Immanuelkerk

Op deze zondag begint de oecumenische week van gebed voor de eenheid van de Raad van Kerken en MissieNederland. In deze dienst maken we hier een gezamenlijke start mee, met medewerking van voorgangers en gemeenteleden uit verschillende kerken, onder de paraplu van het Overleg Kerken Ermelo. We volgen hierbij in grote lijn de voorbeeldliturgie die dit jaar gemaakt is door christenen uit Indonesië. Het thema is ‘Recht voor ogen’ met als ondertitel: ‘zoek het recht en niets dan het recht’. Dit is ontleend aan Deuternomium 16: 10-20. Het land Indonesië kent een enorme verscheidenheid, maar is ook uniek in de manier waarop het eenheid vormgaf. Het motto ‘eenheid in verscheidenheid’ is in het land een bekend fenomeen. Het principe ‘gotong royong’ maakt dit mogelijk. Dit staat voor samenwerking en voor leven in solidariteit. Alle aspecten van het leven worden gedeeld: zoals werk, rouw en feest. Daarbij wordt iedere Indonesiër erkend als broer of zus.

Toch wordt deze eenheid nu op nieuwe manieren bedreigd: corruptie, groeiende kloof tussen rijk en arm. Een traditioneel Indonesisch gezegde luidt: “Een muis sterft van de honger in de schuur vol met rijst.” Daarrnaast de toenemende invloed van radicalisering… Deuteronomium 16 roept op tot ‘inclusief feestvieren’. Dat willen we met de Indonesische christenen samen graag leren!

Henk Jansen