Wat te doen bij ...

In onderstaand document "Wat te doen bij ..." staan allerlei zaken die binnen het pastoraat kunnen spelen. In dit document vindt u kort en bondig informatie over wat te doen bij geboorte, huwelijk, ziekenhuisopname, overlijden, verhuizing en waar u terecht kunt met vragen.

  *    Wat te doen bij ...

Als iemand stervende is, of zojuist gestorven, moeten er in korte tijd veel beslissingen worden genomen. De brochure "Rondom Levenseinde en Uitvaart" (*) kan daarbij behulpzaam zijn. De brochure is een pdf bestand dat u hier kunt openen of downloaden.
 
(*) Uitgave ten dienste van de Gereformeerde Kerk te Ermelo / gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland.