Slim geven


De kerk en de Belastingdienst
De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken bij de Aangifte Inkomstenbelasting. Dit geldt voor naast uw bijdrage aan Actie Kerkbalans ook voor andere giften, zoals de collectebonnen.
Naast de gewone “giftenaftrek” bestaat de mogelijkheid om uw bijdrage als periodieke gift te geven.

Kerkbalans als periodieke gift
Meer schenken aan de kerk zonder zelf meer te betalen, dat is mogelijk met de periodieke gift; een gift waarbij u minimaal vijf jaar lang eenzelfde bedrag schenkt.
Een periodieke gift mag u volledig aftrekken bij uw belastingaangifte: de grenzen die bij normale giften gelden (drempel van 1% en maximum van 10%) vervallen. U krijgt dan vaak meer geld terug dan bij een gewone gift (afhankelijk van de hoogte van andere giften). Het voordeel of een deel daarvan kunt u ten goede laten komen aan de kerk. Hieronder vindt u de toelichting en de links naar meer informatie.

Toelichting
Giften aan de PKN, een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. In 2014 zijn de belastingregels aangepast voor het schenken aan goede doelen. Het is toen mogelijk geworden om een overeenkomst ‘Periodieke gift in geld’ af te sluiten zonder tussenkomst van een notaris.

U krijgt daardoor meer geld terug van de belastingdienst dan bij een gewone gift.
- Gewone giften: zijn aftrekbaar boven, en onder aftrek van, 1% van uw drempelinkomen
- Periodieke giften: zijn in tegenstelling tot gewone giften geheel aftrekbaar, dus zonder aftrek van een drempelbedrag.

Voorwaarde is dat:
- de giften periodiek zijn (minimaal voor een periode van vijf jaar hetzelfde bedrag);
- er sprake is van een schriftelijke overeenkomst tussen de GKE en u betreffende deze periodieke giften. 
Zo'n overeenkomst kan zonder kosten onderling worden vastgelegd in een formulier van de belastingdienst. De gift stopt bij het overlijden van de schenker of diens partner.
Als u gebruik maakt van de regeling voor periodieke giften betaalt u minder inkomstenbelasting, afhankelijk van de (hoogste) belastingschijf die bij u van toepassing is. Het exacte voordeel is bovendien ook afhankelijk van de hoogte van overige giften, in relatie tot uw inkomen.
Het aangaan van een periodieke gift kan voor u als gever dus interessant zijn. Het voordeel of een deel daarvan kunt u ten goede laten komen aan de kerk.
Wij hopen dat u een deel, of misschien zelfs uw volledige belastingvoordeel, bij uw jaarlijkse gift zult optellen. Zo verhoogt u uw bijdrage, zonder dat het u extra geld kost. Dit helpt u en uw kerk!
 
Meer weten?
Als u na lezing van het bovenstaande nog meer wilt weten, verwijzen wij u graag naar pagina van PKN of de speciale website www.kerkbalans.nl/hoe-doe-ik-mee/ .
Daar vindt o.a. de folder 'Voor hetzelfde geld geeft u meer', over de voordelen en voorwaarden van een periodieke gift.
Ook vindt u een schenkcalculator waarmee eenvoudig is te berekenen wat het fiscale voordeel is bij een periodieke gift.
Een modelovereenkomst voor een periodieke gift is te vinden op het web, hier voor onze kerkelijke gemeente en hier voor de Protestantse Kerk in Nederland .

Mocht u twijfelen, vult u dan in ieder geval uw bijdrage voor dit jaar in. U kunt later dit jaar alsnog uw eenmalige bijdrage omzetten in een periodieke gift.
 

-- terug --