Vieren

Het meest centrale moment waarop de gemeente samenkomt is de zondag, de dag van de opstanding van onze Heer, de eerste dag van de nieuwe week. De zondag is het moment van vieren en ontmoeten. Mensen komen in Gods huis bijeen om de Levende te ontmoeten - een verlangen dat zij delen met vele anderen wereldwijd, mensen van nu en van alle generaties en om elkaar te ontmoeten.
 
In iedere viering hopen wij dat mensen nieuwe inspiratie vinden voor hun bestaan. Vieren is een' totaalgebeuren' gericht op heel de mens: hoofd, hart en handen. We proberen in elke viering iets te horen, te zien, te doen en te ervaren zodat een viering ons raakt in de diepere lagen van ons bestaan.
Het is belangrijk dat de elementen van de dienst blijven staan in de eeuwenoude tradities, maar dat zij ook een actuele vorm krijgen voor de mensen van nu, klein en groot. De eredienst is nooit tijdloos, ontwikkelingen in kerk en maatschappij klinken door, zodat de gemeente zich herkent in de tijd en betrokken blijft. In onze vieringen gebruiken wij het 'Liedboek - zingen en bidden in huis en kerk'.
 
 

-- terug --