Bloemen / Schikkingen

Commissie Eredienst en Symboliek (C.E.S.) / Bloemen

Tijdens de eredienst staan er bloemen in de kerk. Deze bloemen worden na afloop van de diensten bij een gemeentelid bezorgd door de desbetreffende ouderling / pastoraal-medewerker. Dit wordt in overleg met de predikant geregeld door de contactpersonen.
Daarnaast verzorgt de Commissie Eredienst en Symboliek regelmatig op zondag een bloemschikking. Deze is altijd gerelateerd aan het kerkelijk jaar. Door elementen uit de natuur op symbolische wijze te gebruiken draagt de commissie bij aan de eredienst.

Contactpersonen Bloemen
Boskant:
 

Mw. Woppy Paarlberg

tel. 56 05 21
Heidekant:
 
Mw. Joke Reinsma  
Zeekant:
 
Mw. Marlies Vliek tel. 56 01 29
marliesvliek@gmail.com
Contactpersonen C.E.S.
Immanuelkerk: Mw. M. Erwig Groene Haeg 9 tel. 56 30 72
Maranathakerk: Mw. J.F.G. Rijlaarsdam Hoenderweg 17 tel. 55 90 25

 

Ga naar: Schikkingen Immanuelkerk

Ga naar: Schikkingen Maranathakerk

Ga naar: Archief Schikkingen (2003-2012)