Gezamenlijke Middagdiensten

Twee keer per maand, op de tweede en vierde zondag, wordt er een gezamenlijke middagdienst georganiseerd met de Oude Kerk. De diensten vinden afwisselend plaats in de Immanuelkerk en de Oude Kerk.
 
Uitnodigingen:
       

Wij nodigen u van harte uit voor deze middagdiensten en wellicht zijn deze laag-drempelige diensten, zoals o.a. Sterdiensten, Thomasvieringen, Praise-, Zomerzang-, Cantate- en Leerhuisdiensten voor u zelfs een aanleiding een keer iemand uit uw omgeving uit te nodigen om mee te gaan.

  
Contactpersoon namens de gereformeerde kerk:
Armanda Kevenaar tel. 55 92 41