EvangelisatieTeam

Ga en maak het waar!

Evangelisatie is een missionaire opdracht die geldt voor de gehele gemeente. Activiteiten die in de gemeente worden ontplooid, worden door het EvangelisatieTeam aan-gemoedigd en zo nodig gesteund. Jaarlijks is het EvangelisatieTeam team betrokken bij diverse activiteiten voor jong en oud, zoals de Passion Challenge in de nacht van Stille zaterdag, Kerst in Ermelo, Open kerken in Ermelo op de eerste zondag in november en de Top2000 dienst.

Actieve medewerking is mogelijk door
- te helpen bij organisatie van de activiteiten
- aanwezigheid bij de activiteiten
- voorbede voor het werk van het team

Een bijzondere vorm van evangelisatie zijn de Bijbelse Taferelen die één keer in de vier jaar gehouden worden.

Femmy Marinus
 
contactpersoon
 
tel. 55 92 91
evangelisatie.gk@pknermelo.nl
Gera Admiraal   tel. 06-4355 5557