Muziek in de Eredienst

Zolang wij ademhalen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn we gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
   geeft stem aan onze dank. 
  Sytze de Vries
 

Er zit muziek in de kerk! Al eeuwenlang houden we met elkaar de lofzang gaande en met heel veel plezier wordt er wekelijks in de kerk muziek gemaakt. Mensen musiceren en zingen over wat hen bezielt, over het geloof dat hen optilt, troost, uitdaagt en in beweging brengt.
De cantors in beide kerken coördineren de muzikale medewerking.

Immanuelkerk
Cantor / organist Erik-Jan van der Hel tel. 56 20 62  organisten.gk@pknermelo.nl
 
Maranathakerk
Cantor (interim) Reinier van Hoek   info@vanhoekmusic.nl
       

Zingen is tweemaal bidden – Zing of musiceer mee!

Cantorij ‘Laudate informatie: Reinier van Hoek  
Gereformeerd kerkkoor ‘Immanuel    
Gelegenheidskoor ‘All4One    
Muziekgroep ‘Jubilate informatie: Reinier van Hoek  
Muziekgroep ‘Immanuelkerk informatie: Erik-Jan vd Hel  
Organisten informatie: Erik-Jan vd Hel