Preekvoorziening

Jaarlijks wordt een rooster gemaakt waarin de voorgangers van de kerkdiensten voor het komend jaar worden vastgelegd. Het is niet vanzelfsprekend dat er altijd een eigen predikant voorgaat in de eredienst.
Indien de eigen predikant een vrije zondag heeft, of met vakantie is, of anderszins niet beschikbaar is, worden andere predikanten gevraagd om in onze diensten voor te gaan. De preekvoorziener heeft als taak het samenstellen van het preekrooster in overleg met de eigen predikanten en het uitnodigen van gastpredikanten voor de vacante diensten.

Femmy Marinus is in onze gemeente de preekvoorziener. U kunt met haar contact opnemen via preekvoorziening.gk@pknermelo.nl .


Tips voor mogelijke gastpredikanten zijn altijd welkom!


Zie hier het rooster voor de Immanuelkerk.

Zie hier het rooster voor de Maranathakerk.