Taakgroep Vieren

De Taakgroep Vieren maakt beleid op alles wat met vieren in het algemeen en met de eredienst in het bijzonder te maken heeft en probeert hierbij aan te sluiten op ontwikkelingen in de gemeente.
De taakgroep adviseert de Kerkenraad over zaken die een beleidsmatig karakter hebben of die gemeente-breed zijn. De voorzitter van de taakgroep maakt onderdeel uit van het Breed Moderamen.
 
Samenstelling Taakgroep Vieren:
   Voorzitter: Frans Annot  
   Secretaris: Geri Raven vieren.gk@pknermelo.nl
       
In de Taakgroep Vieren zitten afgevaardigden van:
  werkgroep eredienst Immanuelkerk en Maranathakerk
  * cantores
  * commissie gezamenlijke middagdiensten
  * jeugdkerk
  * kindernevendienst

 

 

-- terug --